Ur Miljömagasinet nr 8, 23 feb -07
Belgien sänker gränsvärde för mobil
Med stor majoritet antog det belgiska parlamentet den 16 februari en ny lag som innebär en kraftig sänkning av tillåten strålning från trådlös kommunikation. Den nya lagen föreskriver att den sammanlagda strålningen från olika källor i frekvensbandet 0,1 till 300 GHz inte får överstiga 3 V/m (volt per meter), enligt den belgiska tidningen Le Soir.
     Syftet med lagen är att begränsa möjliga effekter på hälsan av mobilantenner. Lagen är ett resultat av klagomål från invånare i Bryssel om sömnrubbningar efter installationen av mobilantenner i närheten, enligt nätupplagan av Expatica. I Sverige samt flera andra europeiska länder är gränsvärdet mellan 41 och 61 V/m beroende på frekvens.
     Sveriges gränsvärde skyddar enbart mot omedelbara effekter och ger inget skydd mot effekter av långvarig exponering. Det är därför inte accepterat av en rad andra länder, däribland Italien, Schweiz och Ryssland.

 


Ur Råd & Rön nr 5/2006 (ägare är sedan 1 maj-06 Sveriges Konsumentråd)
Mobiltelefonen är inte längre ofarlig
Vuxna ska fatta sig kort och ha handsfree medan små barn inte alls bör prata i mobiltelefon. För man vet aldrig. Det är Strålskyddsinstitutets nya råd. Samtidigt visar nya forskningsrön tydliga samband mellan mobiltelefoni och cancer.
...Myndigheterna har tidigare legat lågt i diskussionen om huruvida strålningen från mobiltelefoner är skadlig eller inte. Men sedan ett par månader manar SSI till försiktighet, framförallt bland barn och ungdomar.
...Redan för flera år sedan gick SSIs motsvarigheter i andra länder ut med liknande uppmaningar, ofta betydligt skarpare än ovan. ... "Vi gjorde inte den riskbedömningen tidigare, men anser att det idag har kommit fram skäl som är starka nog för att vi ska mana till försiktighet", säger Lars Mjönäs på SSI. ...

 

Regeringskansliet, Näringsdepartementet
Pressmeddelande,
2 juni 2005
Lättare för allmänheten att få fram uppgifter om mobilbasstationer
Regeringen har idag beslutat att Post- och telestyrelsen skall göra det möjligt för allmänheten att via myndighetens webbplats ta del av uppgifter om basstationssändare för allmänt tillgänglig mobiltelefoni i myndighetens frekvens- och tillståndsregister. På detta sätt blir informationen lättare tillgänglig än vad den är idag. Funktionen ska finnas på plats senast den 31 december 2005.
   - Med tanke på allmänhetens stora intresse att på ett enkelt sätt få tillgång till uppgifter om basstationer för mobiltelefoni, är det angeläget att denna funktion på PTS webbplats sätts i drift, säger infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar.
   Exempel på uppgifter som kommer att finnas tillgängliga är typ av system, tillståndshavare, position, frekvens, antennriktning och effekt. Det vill säga samma uppgifter som idag kan fås ut när man ringer till PTS och ber om ett utdrag. Registret bygger på operatörernas egna uppgifter vilket innebär att PTS inte svarar för att alla data är korrekta.


 

Ur Dagens Nyheter, 6 maj 2005-05-22
Mobilstrålning kan bli nästa miljökatastrof
...2001 var 3,1 procent av den vuxna befolkningen elkänslig, enligt en rapport från Socialstyrelsen. De flesta av dem är också mikrovågskänsliga. Efter 3G:s införande är ännu fler drabbade.
Gruvarbetare hade förr kanariefåglar med sig i gruvan. När de giftiga gasnivåerna blev för höga föll fåglarna ner medvetslösa. Då var det bråttom ut i friska luften. Tänk om de mikrovågskänsliga är vår tids gula kanariefåglar som varnar oss för en hotande miljökatastrof? I så fall har samhället varken råd eller tid att nonchalera deras existens. Det kan vara bråttom att få bort strålningen.
     Siv Gustafsson, Hudiksvall

 

Ur Tidningen Broderskap, nr 18/2005
Farlig strålning från mobiler
....Förra året kom ... en EU-studie där 12 forskargrupper har fått fram chockerande resultat som visar att mobilstrålning orsakar skador på arvsmassan i form av DNA-brott.
... Vad händer då i Sverige? Statens Strålskyddsinstitut (SSI) hävdar att mobiltelefoner är ofarliga eftersom de ligger under de rekommendationsnivåer som industrin själv varit med och tagit fram. Forskningen rörande hälsoeffekter av mikrovågor har dock redan gått till nivåer som är mer än 100.000 ggr svagare än de värden som SSI lutar sig mot! M.a.o., forskarna och kunskapen är mycket långt från någon bevisad ofarlighet! Men vem i Sverige tar ansvar för framtida skador?
     Av Olle Johansson, docent i neurovetenskap
     vid Karolinska InstitutetUr
Nättidningen sourze
30 mars -05

I den ansedda amerikanska tidskriften Nature publicerades den 21 december 2004 en artikel med rubriken "Mobiltelefonstrålning skadar laboratorie-DNA". Artikeln handlar om de allra senaste rönen på området vilka är resultaten av den EU-finansierade s.k. REFLEX-studien som genomförts under fyra år av 12 forskarlag i 7 olika länder i Europa. Ledaren för studien, professor Franz Adlkofer från Verum Foundation i München, citeras i artikeln och säger bland annat att "vi har hittat en mekanism som kan förorsaka kronisk sjukdom" och att "det är ingen tvekan om att strålning från mobiltelefoner orsakar skador på DNA under vissa omständigheter".
Läs mer:
http://www.sourze.se/default.asp?itemid=15

EU: Lägesrapport REFLEX – Utdrag ur Brev från Adlkofer
”Resultaten av REFLEX-studien är säkra som Amen i kyrkan”, säger Franz Adlkofer i ett brev, som nu offentliggörs på Omegalistan. (Mars -05)
Ytterligare 4-6 månader tror Adlkofer det kommer att ta att för de två laboratorier som nu reproducerar REFLEX-resultaten. Adlkofer tycker inte det behövs några reproduktioner, men förstår att det kan krävas. ”Jag tvivlar inte på att våra resultat kommer att bekräftas” säger Adlkofer. ”Den viktiga frågan är nu om människor och djur påverkas av EMF-belastningar på samma sätt som de genotoxiska skador REFLEX påvisat i reagensglas. – Skulle så vara, stod vi inför ett jätteproblem”... I dagens forskningsläge har vi inte kunnat påvisa ett samband mellan sjukdomar och EMF-exponering, men efter REFLEX-resultaten är sannolikheten större än tidigare. Jag tycker därför det är brådskande att industri och myndigheter vidtar försiktighetsmått vid användning av motsvarande teknik. 
Våra resultat om genotoxicitet har påvisats av fyra REFLEX-laboratorier oberoende av varandra och bekräftats av två laboratorier utanför REFLEX-gruppen. Fler bekräftelser följer snart...
Adlkofer bemöter i brevet även kritiken från telekom ...
Läs mer på tyska:
http://omega.twoday.net/stories/575991/

 

 

Miljömagasinet
Råd & Rön
Näringsdepartementet
Dagens Nyheter
Tidningen Broderskap
Nättidn. Source, Omegalistan
Aftonbladet
Bohuslänningen
Notiser ur Wohnung und Gesundheit (sv)
Elektrosmognews (sv)


Ur
Bohuslänningen, 21 februari 2005
BOVALLSTRAND:
En stor majoritet kan tänka sig att avstå från Internetuppkoppling från mobilen och en lika stor majoritet är positiv till en lågstrålande zon i Tossene. Det visar resultatet av en enkät gjord av Tossene Miljölag.

 

Ur
Aftonbladet, 10 februari 2005
Så skadas du av din mobil

LONDON
Pratar du mycket i mobiltelefonen kommer du inte att gilla det här.
Ett irländskt läkarteam kan nu visa hur farlig strålningen är: Var tjugonde engelsman är redan skadad av mobilen.
 
   Den irländska läkargruppen säger sig nu ha tagit fram de första riktiga bevisen för hur mobilstrålningen påverkar människor.
   Resultatet publiceras i brittiska tidningar – och det är alarmerande, enligt Evening Standard. 

Orkade inte gå ut
... En person i vår undersökning var i princip bunden till sitt hem. Hon orkade inte gå ut, säger läkaren Philip Michael, ordförande i läkargruppen irish Doctors Environmental Association (IDEA). Gruppen består av Irlands 30 främsta läkare och arbetar i samarbete med Världshälsoorganisationen.
...............
   - Det är ingen överraskning att telefonerna stör frekvenserna inne i hjärnan, säger Michael Maier på Imperial College.
   Den engelska hälsodepartementets ordförande, sir William Stewart har också kommenterat det:
   - Jag tror inte vi kan lägga handen på hjärtat och säga att mobiltelefoner är ofarliga, säger han.

Notiser ur Wohnung und Gesundheit, höstnumret 2003
(översättn. Therese Lindberg)

 Men djuren kan inte inbilla sig!
En bonde i Rainbach, Innkreis i Tyskland har råkat ut för en kuslig räcka av sjukdomar hos svin - en griskulting föddes dessutom missbildad.
     Problemen uppkom först i samband med ökad strålning från näraliggande sändarmaster. Därför lades hela gårdens verksamhet ner under tre månader. Svinen såldes, svinstallarna renoverades och desinficerades varefter nya friska och vaccinerade djur anskaffades. Efter några få veckor var situationen densamma som tidigare. Nu har bonden lämnat in en anmälan om djurplågeri.

      Källa: Österrikiska TV ORF (8 sept 2001)

 

Hästarna vid poliskåren i Kassel har blivit sjuka sedan en sändarmast satts upp på polishusets tak. Den häst som var sjukast blev undersökt och fördes till ett stall som låg relativt långt från sändaranläggningar. Hästen hämtade sig. Efter fjorton dagar var den helt frisk utan medicinering. Men när man återförde den till polisstallet blev den sjuk igen efter bara några dagar.
     Prof. Alexander H. Volger, Then-Westfaliska Tekniska Högskolan RWTH Aachen vid hessiska delstadsparlamentet (24 jan 2000)

 Fåglar skyr exponering för stark mobilstrålning
Dr Alfonso Balmori, spansk biolog och miljövetenskapsman, medlem av spanska sällskapet för ornitologi (februari 2003)
Den spanske vetenskapsmannen fann att vissa fågelarter lämnar områden som är belastade med stark strålning När strålningen stängts av eller sänkts, kommer de tillbaka. Han har dessutom iakttagit förändringar i befjädring, ruvnings- och flygförhållanden. Balmori hänvisar även till sparvstudien från London (se Vågbrytaren nr 2) och riktar uppmärksamheten på att dessa tidigare talrikt förekommande fåglar nu riskerar att dö ut och kommer att föras upp på listan över hotade arter. Även Balmori talar om att ornitologer och andra vetenskapsmän ser en trolig orsak till fenomenet i den stora ökningen av mobilsändare, framförallt i städerna.

Mystisk sjukdom dödar fågellivet var rubriken till en artikel i DN i höstas (2004). I artikeln citeras statsveterinär Torsen Mörner, som säger:
– Fågeldöden är mycket allvarlig och jag är förvånad över att den inte fått större uppmärksamhet. Minst hälften av vitfåglarna längs Sveriges kuster och stora sjöar är borta.
...

 

Från Elektrosmognews kommer följande meddelande
översättn. Therése Lindberg

Enligt en studie av professor Youri Grigoriev, ledare för ryska Strålskyddskommissionen RCNIRD, förorsakar bestrålning av hönsägg med en mobiltelefon på 10 cm avstånd en så gott som femdubblad embryonaldöd. Efter ruvningstiden om 21 dagar kläcktes ur de 61 obestrålade äggen 51 kycklingar (84%), men ur de 63 bestrålade äggen endast 16 kycklingar (25%). Från tredje till trettonde dagen blev äggen regelbundet undersökta varannan dag. Redan dag tre var två foster döda i de bestrålade äggen, men inga i de obestrålade.
   Studien presenterades första gången på ett WHO-möte år 2000 i Geneve och publicerades kort därefter i en vetenskaplig tidskrift.
  Den ryska studien bekräftar tydligt de tre försök, vart och ett med 60 ägg, som utförts av en fransk forskargrupp vid Montpelliers universitet, under ledning av dr Youbicier-Simo.
(Elektrosmognews 29 nov 2003)