Lokala arbetsgrupper

Vågbrytaren är en förening med medlemmar över hela landet.
På en del platser har det bildats lokalgrupper som fokuserar sitt arbete på en eller några kommuner.
Dessa grupper är antingen egna föreningar som är knutna till Vågbrytaren, eller lösare organiserade nätverk av Vågbrytar-medlemmar som arbetar tillsammans. Det finns också grupper som är helt inriktade på 3G-problemet och som samarbetar med Vågbrytaren.
Några av dessa gruppers kontaktpersoner, e-postadresser och/eller hemsidor finner du här.

 

Vågbrytaren Stockholm
Kontakt: Vågbrytaren Stockholm
Adress: Pilotgatan 23, 128 32 Skarpnäck
E-post:
info@vagbrytarenstockholm.se
www.vagbrytarenstockholm.se

 

Vågbrytaren i Väst
Kontaktperson: Eva Säter
Tel: 0523-520 52

Vågbrytaren Sydost
Kontaktpersoner: Kristina Fällman och Bertil Lindberg
Tel. och fax: 0471-413 80

Vågbrytaren mellan Vänern och Vättern
Kontaktperson: Tillfälligt vakant
E-post:

Vågbrytaren Nord
Kontaktpersoner: Ewa Berg,
ewa.berg@gmail.com
Robert Berglund,
robanro@live.se 

 

Startsida