International EMF alliance  - eng. videos
Chronic Exposure website  - about mobile phone base stations and masts
balanspunkten.info -  här hittar du information om inverkan på djur och natur
Mona Nilssons hemsida -
aktuell och flitigt uppdaterad

Elöverkänsligas Riksförbund 
Elöverkänsligas förening i Västmanland 
Vore Børns Fremtid (danska)
Kvicksilver, Elektromagnetiska fält och Hälsa
Agenda 59/Agenda 60

Bättre elmiljö, Bemi
EMFacts Consultancy (eng)
CWTI-Council on Wireless Technology Impacts (eng)

NZine: The Eletromagnetic Radiation (eng)   
Powerwatch (eng)
EMF guru (eng)
Grn Electropolucio (eng, ty, fr, sp)
HESE-project (eng, ty, fr, it, pol)
Mast Sanity (eng) 
Micro Wave News (eng)
Bürgerwelle e.V. (eng, ty)
Gigaherz.ch (ty)
wave-guide.org (eng)
Salzburgkonferensen (ty)
Elektrosmognews (ty)
Irish Doktors Environmental Association (IDEA) (eng)
Safe wireless Initiative (eng)
EMF Portal (eng, ty)
National Library of Medicine, PubMed (eng)
Next-up, News of the world (eng, fr)
Electiomagnetic Health (eng)
Biological and cancer safety limits for electro-magnetic radiation
Ny Zeeländsk rap, på YouTube, om mobilens farlighet

Reducing Cell Phone Risks, Professor Alvaro Augusto de Salles, Brasilien  föredrag på YouTube
Böcker på engelska om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält.