Infört på hemsidan
 

 
okt 2018 Källor till folder Insektsdöden – vilken roll spelar mobilstrålningen?
apr 2018 Insektsdöden - debattartikel. insekter lever farligt. Hela debattartikeln läser du här.
jan 2018 Motion till Riksdagen. moratorium för 5G
jan 2018 Nyhetsbrev (medlemsinformation) december 2017
nov 2917 Medlemsblad nr7 - Fuskforskning finns som pdf här.
sep 2017

Seminarium 28 oktober, Sthlm, Hur mår våra barn? Hur skärmtid kan påverka barns beteende, lärande och hälsa. Affisch med närmare upplysningar hämtas här, som pdf.

aug 2017 Bredband - vad är det? Torkel Atterbom reder ut begreppen och visar på olika möjlighet att installera fiber. Telia planerar att rivningen av kopparnätet ska vara avslutat 2020. Artikeln finns här och kan laddas ner som pdf här.
maj 2017 Föreläsning Gunilla Ladberg, Stockholm 31 maj 2017
Din hjärna - hur påverkas den av trådlös teknik? Information här.
      " Vågbrytarens styrelse, vald vid årsmöte 2017
feb 2017 Föredrag av Olle Johansson, "Fångad av min smartphone". 17 och 19 februari, arr. Svenska kyrkan, Fryksände pastorat. Närmare information här.
jan 2017 Nyhetsbrev (medlemsinformation) januari 2017, pdf
    " Nyhetsbrev (medlemsinformation) oktober 2016, pdf
juni 2016 Vågbrytarens styrelse, vald vid årsmöte 2016
mars 2016 Uppdatering av Martin Palls föredrag i Stockholm den 9 och 10 mars. Även redovisning av professor Palls eget föredragsmaterial. Se startsidan-
mars 2016 Professor Martin Pall kommer till Sverige och håller två föredrag i Stockholm, 9 och 10 mars. Här finns en presentation av föredragen samt av professor Pall själv, mer om hans hypotes samt länkar till artiklar. Viktigt!
juni 2015 Vågbrytaren nr 6, samhällsperspektiv. Hela medlemsbladet kan du läsa här, som pdf.
april 2015 Försiktighetsprincipen som försvann - en uppsats inom ramen för utbildning till waldorflärare, av Gabriella Ahlgren.  Läs den här.
april 2015 11 april, Kurs i Sthlm, Nordiskt Näringscenter, Bagarmossen.
Strålning och elektromagnetiska fält. Lärare Lars Röstlund. Närmare information om tid, plats, kostnad etc, samt anmälan, se Nordiskt Näringscenter. Även pdf.
april 2015 23 april, docent Olle Johansson håller föredrag med samtal i Järna. Hälsoeffekter av elektromagnetiska fält: Myt eller verklighet? Futurum, kl 18.30. Närmare information här, kan laddas ner som pdf.
Se även startsidan.
mars 2015 Professor Olle Johansson, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, intervjuas av Jesper Johansson från tidskriften Nya Tider om faran med WIFI och mobiltelfoni.
https://www.youtube.com/watch?v=HozYdQfnp8w&feature=youtu.be    (januari 2015)
mars 2015 Professor Martin L Pall höll 2014 ett föredrag i Litteraturhuset i Oslo: Hur mobilstrålning, WiFi & EMF skadar oss.  https://www.youtube.com/watch?v=dwWGB-eGMTw Svensk text.
jan 2015 Vågbrytarens nyhetsbrev januari 2015. Ladda ner, som pdf.
jan 2015 No mobil towers near schools and hospitals.  En 200-sidors domstolstext från indiska delstaten Rajastan med genomgång av forskning som grund för beslutet att förbjuda mobilantenner nära skolor och sjukhus. Läs här.
jan 2015 Why children absorb more microwave radiation than adults: The consequences.  En forskningsrapport av bl.a. Debra Davis. Läs här.
jan 2015 WHO:s cancerforskningsorgan IARC uppmanas i en petition att uppdatera risken för cancer i samband med elektromagnetiska fält. Vågbrytaren har skrivit under. Det kan du också göra, här. Se även startsidan.
jan 2015 49 organisationer kritiserar skarpt WHO:s EMF-projekt för det nära samarbetet med ICNIRP. Där krävs bl.a. transparens, opartiskt forskningsurval samt att samarbetet med ICNIRP avslutas.
jan 2015 Inför en hearing om elöverkänslighet i EU:s sektion för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhälle samlades 30 europeiska grupper och organisationer som arbetar med för elöverkänsliga med strålningsfrågan. På startsidan hittar du länkar.
dec 2014 Varningar världen runt. Runtom i världen varnas för den trådlösa tekniken. Första stora varningen kom  2002 då ett femtiotal tyska läkare slog larm. Läs här.
dec 2014 ADHD och trådlöst. En speiallärare berättar en tänkvärd historia utifrån sina kontakter med några familjer där någon hade en ADHD-diagnos. Läs här.
dec 2014 "Låga" värden är skyhöga.  Strålskyddsmyndigheten, SSM, säger i ett meddelande till alla Svreiges skolor att trådlösa nätverk inte utgör någon fara, eftersom strålningsnivåerna ligger under gränsvärdena. De gränsvärdena är värdelösa, eftersom de enbart mäter uppvärmning. Läs här.
mars 2014 Wifi i hem & skola. Billigt, bekvämt och ofarligt. Eller?
29 mars i Älvsbyn, Vistträsk byagård "Mejeriet", kl 13-15 berättar läkaren Lena Hedendahl vad forskningen, WHO och Europarådet säger om vår moderna informationsteknik. Affisch och närmare information här.
mars 2014 Organisationen Wi-Fi in Schools har gett ut en broschyr för att informera skolor, myndigheter, lärare och föräldrar om problemen med trådlös teknik i skolor. 33 sidor, engelsk text. Hämta och läs här. Närmare presentation, se Material.
feb 2014 Guldkalvens baksida - en utställning om elöverkänsliga. Rydals museum, Marks kommun.
26 januari - 6 april, presenteras på startsidan.
feb 2014 Funktionsnedsättningen elöverkänslighet och hälsoeffekter av elektromagnetiska fält.
Olle Johansson föreläser på Rydals Museum i Marks kommun, i anslutningen till utställningen Guldkalvens baksida - en utställning om elöverkänsliga.   20 februari kl. 18.00 - 19.30, presenteras på startsidan.
feb 2014 Internationella läkaruppropet (International Doctors Appeal 2012) på svenska. Presenteras på startsidan-
feb 2014 Vågbrytarens nyhetsbrev december 2013 finns att läsa och ladda ner, här.
feb 2014 Ansvarsförsäkran. Kan laddas ner och föreläggas rektorer och förskolechefer för underskrift efter omfattande information om den trådlösa teknikens risker. Vederbörande tar på sig ansvaret om en elev skulle skadas av den teknik skolan tillhandahåller. I annat fall ska tekniken inte användas.
okt 2013 Nytt telefonnummer till Vågbrytaren är 0176-480 25, fr o m 14 november 2013
okt 2013 Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen föreläser i Vimmerby 9 november kl. 14.00,  Våra barns framtid - farorna med trådlös teknik. Närmare upplysningar och affisch här.
okt 2013 Tore Fahlström och Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen föreläser i Malmköping, 9 oktober, kl 18.30 Malmaparken. Våra barns framtid, riskerna med trådlös teknik. Läs mer här.
okt 2013 Olle Johansson, assoc. professor från Karolinska Institutet föreläser i Henån, Kulturhuset Kajutan, 7 okt 18.30,  Barn och strålning - en hälsorisk? Läs mer och ladda ner affisch här.
sept 2013 Ny teknik i skolan  -  infallsvinklar på hur barnen påverkas av digitaliseringen. Kan läsas och laddas ner här. Se även Material.
maj 2013 EMFs – an Environmental Issue (Vågbrytarens miljöspecial)  kan i engelsk översättning läsas här.
maj 2013 Kalle Hellberg, företagare i telekombranschen, föreläser 21 maj i Umeå, Sveasalen, Skolgatan 48, kl 18:30
"Hur kan vi få en hälsovänligare miljö i hem, skola och på arbetsplatsen?
maj 2013 Mona Nilsson föreläser i Sthlm, 23 maj.  St Göransgatan 82A. Den trådlösa teknikens hälsorisker. Läs mer här.
maj 2013 Kalle Hellberg, företagare i telekombranschen, föreläser 22 maj i Skellefteå, Kanalskolan. "Hur kan vi få en hälsovänligare miljö i hem, skola och på arbetsplatsen? "Närmare upplysningar här.
april 2013 Nu finns Vågbrytarens nyhetsbrev mars 2013 att läsa som pdf.
april 2013 Nytt läkarupprop, 10 år efter Freiburguppropet. International Doctors´  Appeal 2012. Vi uppmanar alla att skriva på uppropet.  Adress:  http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php
Om länken inte fungerar som länk kan den kopieras och klistras in i adressfältet.
april 2013 BioInItiative 2012 Report, presenteras på hemsidan  och kan läsas och laddas ner som pdf.
mars 2013 Vågbrytaren har ny e-postadress - info@vagbrytaren.org
jan 2013 Nyköping 6 mars, Gnesta 7 mars.  Gunilla Ladberg föreläser "Tål våra barn den trådlösa tekniken?"
jan 2013 Tål våra barn den trådlösa tekniken? Gunilla Ladberg föreläser i Södertälje 18 feb 2013, kl 18-20, Nedre Torekällg 7
nov 2012 Öppet brev till samtliga svenska miljömedicinska mottagningar. Läs här, som pdf.
nov 2012 Broschyr "Hjälp, jag tål inte mobiler!" Svar på frågor som barn ställt till sina elöverkänsliga kamrater. Kan hämtas som pdf och vikas till en folder i A5-format.
nov 2012 Gunilla Ladberg föreläser i Kalmar, Kalmarsalen, 28 november. Tål våra barn den trådlösa tekniken? Se affisch!
nov 2012 Clas Tegenfeldt föreläser i Sthlm, ABF-huset, 21 november, "Den trådlösa teknikens konsekvenser". För närmare information se affischer i färg eller svart/vitt..
okt 2012 Mona Nilsson föreläser i Sthlm,  5 november, Trådlös teknik - ett spel med hälsan som insats. Närmare information här.
okt 2012 Mona Nilsson föreläser i Jälla, Trådlös teknik - ett spel med hälsan som insats. Läs mer här.
sept 2012 Minimässa i Norrköping, Vågbrytaren finns representerad.
sept 2012 Trådlös teknik skadar alla - barnen mest.  En viktig artikel av Kalle Hellberg, på ledarplats i Miljömagasinet nr 35-2012.
aug 2012 Pilgrimsvandring i Mölnbo, 15 september 2012.
aug 2012 Sommarfest i Värmland, Kårebolssätern. Läs mer här!
juni 2012 Ett riktigt bra sätt att hålla sig uppdaterad om "the latest EMF news around the world".
juni 2012 Länkar till rapporter från konferensen om folkhälsa och miljö i Madrid i maj 2012. Se startsidan eller På nätet.
juni 2012

Österrikes Läkarförbund ger riktlinjer till läkare om hur elöverkänsliga ska undersökas, skyddas och behandlas.

juni 2012 För den som läser tyska finns nu professor Karl Hecht´s uttömmande kompendium om långtidseffekter av elektrosmog. En engelsk utgåva kommer inom några månader. Hemsidan finns här
juni 2012 Nyhetsbrev till Vågbrytarens medlemmar, från april 2012, kan du läsa här.
april 2012 Södertälje måndag 14 maj, föredrag Örjan Hallberg. Vidare upplysningar här.
april 2012 Madrid 16-18 maj 2012, mycket viktig konferens om folkhälsa och miljö. http://www.health-defense.org/node/4
april 2012 Viktig motion från Europarådett om bl.a. elöverkänslighet.
april 2012 26 april, ABF-huset i Stockholm, föredrag av prof. em. Bertil Persson,  "Trådlös stress".  Program och närmare info finns här.
mars 2012 På YouTube. Danske Morten Julius intervjuar forskaren Berry Trower. Två dagars intervjuer är uppdelade på många avsnitt.
mars 2012 11 mars, Luleå. Gunilla Ladberg talar om barn och trådlöst. Program och närmare information finns här.
jan 2012 Svensk översättning av Europarådets resolution 1815 (2011)
jan 2012 Forskningssammanställning, Barn och EMF, av Lena Hedendahl, distriktsläkare, Luleå.
okt 2011 17 nov, Uppsala - Gunilla Ladberg håller föredrag om barn och trådlös teknik. Arr: Uppsala waldorfskola och Vuxenskolan. Läs här!
okt 2011 Smutsig el  -  Ny folder framställd, 4-sidig i A%-forma. Du kan se och ladda ner den här (pdf).
okt 2011 Massutskick från Kalle Hellberg, Maxicom, av omfattande material till bl.a. skolor, riksdagspolitiker och kommuner. Ta del av det här!
okt 2011 Ett vackert fängelse i fransk översättning,  kan hämtas här som pdf.
aug 2011 4 september 11.00-17-00, Pilgrimsvandring, anpassad för elöverkänsliga utanför Södertälje. Information finns här.
juni 2011 Vågbrytaren Nord, ny arbetsgrupp med tre kontaktpersoner
juni 2011 Vågbrytaren Halland har ny kontaktadress,  vagbrytaren.halland@mail.com
maj 2011 Viktig konferens i Rom, 14 juni. Länkar till pressrelease och program finns på startsidan.
maj 2011 "Förbjud mobiler och trådlöst internet i skolor" kräver Europarådets Miljöutskott. Länkar på startsidan.
maj 2011 Artikel i Miljömagasinet 20/2010, av Hans Sternlycke. Läs här!
april 2011 Medlemsblad nr 5 - om barn och trådlöst kan läsas och laddas ner som pdf-fil-
mars 2011 Gunilla Ladbergs bok "Ett vackert fängelse" i  finsk nätupplaga. Kaunis Vankila - Sähköä ja kännykkäsäteilyä paossa  kan läsas här
mars 2011 Konferens i Oslo, anordnat av FELO, den norska föreningen för elöverkänsliga. Program  och övrig information finns här.
mars 2011 En internationell grupp vetenskapsmän varnar om risker för barn och gravida. Viktig information, läs en sammanfattning här.
feb 2011 Föredrag i Stockholm, 31 mars. Professor Bertil Persson föreläser om Trådlös stress, om hur högfrekventa mikrovågor från bl.a. mobiltelefoni, trådlösa telefoner och datornätverk kan påverka oss och våra barn. Mer information här.
okt -10 "Ett vackert fängelse..." av Gunilla Ladberg finns nu även i  nätupplaga. Hämta och läs den här!
okt -10 Medlemsblad nr 4 - Vågbrytarens miljöspecial. Kan läsas och laddas ner som pdf-fil
okt -10 "Ett vackert fängelse"  (av Gunilla Ladberg) finns nu att läsa och ladda ner i engelsk översättning, på nätet, "Forced to Disconnect - Electrohypersensitive fugitives in Sweden".   –   En text som det är angeläget att sprida till engelskspråkiga kontakter.
okt -10 Mona Nilsson, föredrag i Sthlm, ABF-huset 19 oktober. Närmare information här.
sept -10 Partiernas svar på Vågbrytarens frågor inför riksdagsvalet. Finns här, och hämtas som  pdf här.
aug -10 Konferens i Köpenhamn 9 oktober, se startsidan. Obs! att anmälan måste göras i mycket god tid.
juli -10 Oslo 16-19 september, internationellt symposium om "den trådlösa människan". Viktigt! Föreläsare och forskare från 7 länder föreläser och leder olika seminarier. I många ämnen relaterade till "strålning, hälsa och kunskap" om elektromagnetism.
juni -10 Mobiltelefonins hälsorisker - ny bok av Mona Nilsson. Ytterst angelägen. se startsida eller  böcker
26 maj-10 Mona Nilssons pressmeddelande med anledning av den s.k. Interphonestudien.
april -10 Påminnelse om namninsamlingen "Stoppa rivningen av fasta telenätet". Namninsamling på nätet samt namnunderskrift på papper
mars -10 Vågbrytaren skickade 12 mars mejl till samtliga riksdagsledamöter betr. lagförslag om timvis avläsning av elmätare.
mars -10 Heldagsseminarium 17 april, ABF-huset, Stockholm. Fri entré. Läs mer här, ladda ner och sprid affischen.
feb -10 Frågor ställda av SSM angående deras webbplats. Frågor och Vågbrytarens svar läser du här.
feb -10 Länk till intervju med Mona Nilsson med anledning av en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten
feb -10 9 mars, Mona Nilsson håller föredrag i Norrköping. "Hur farlig är mobiltelefonin egentligen?"  Läs mer här.
jan -10 27 februari, tre föredrag ABF-huset i Stockholm, Harald Blomberg, Gunilla Ladberg, Olle Johansson. Läs mer här.
jan -10 17 februari, Kristinehamn, 13.00, Örjan Hallberg, Samband eller slump?  Föredrag, läs mer här.
jan -10 17 februari, Karlskoga, 18.00, Örjan Hallberg, Samband eller slump? Föredrag, läs mer här.
nov -09 Öppet brev till Sveriges alla kommuner kan hämtas i  pdf-format, och även läsas här.
okt -09 Mona Nilsson 18/11, Hillesgården i Klippan, föredrag "Vår tids största miljöskandal?"
okt -09 Pressmeddelande, med anledning av att franska experter rekommenderar att allmänhetens exponering för radiofrekvent strålning ska minskas
okt -09 Utställning på Smålands Museum, Bilder av fotograf Åke Mokvist som belyser situationen för elöverkänsliga i Sverige.
okt -09 Ny broschyr. Massdöd band bin, fåglar, maskar, grodor...  Är orsaken mobilstrålning?  Se Material!
sept -09 Ny broschyr. Lågenergilampor och lysrör. Viktig information!  Se Material!
sept -09 Mona Nilsson har fått Miljömagasinets Fritänkarpris 2009. Läs  intervjun!
aug -09 Ett par nya  länkar
aug -09 Miljöfestival i Göteborg, 22 - 23 augusti.
juli -09 Seminarium 9-13 augusti i Norge.  Program i pdf-format. Speciellt 13 augusti är av intresse för Vågbrytaren.
juli -09 Överklagande till Miljööverdomstolen av en dom vid Umeå tingsrätt. Viktigt och mycket informativt. Kan hämtas i pdf-format.
Se Myndighets- o politikerkontakter.
juni -09 Faradays hus i vid Bottnafjorden. Se Aktuellt.
maj -09 Mycket läsvärd genomgång av den trådlösa teknologins destruktiva inverkan på natur, djur och människa, nu och framdeles, engelsk text
april -09 Förbjud omedelbart mobiltelefonin i Sverige, av civ.ing. Örjan Hallberg kan hämtas i pdf-format.
april -09 Närmare information om manifestationen Faradays Hus, i Göteborg
april -09 Information om kurser i Göteborg och Hultsfredsområdet (startsidan) samt seminarium i Karlshamn
april -09 Sommarkurs i Vimmerby, sista anmälningsdag 15 maj
febr - 09 EU-kommissionen diskuterar hälsofrågor kring mobiltelefoni. Se Myndighetskontakter. Kan även hämtas  i pdf-format.
febr -09 Föredrag Stockholm, Olle Johansson, 1 april -09. Program hämtas här.
febr -09 Samband sömnproblem - utskrivning av sömnpiller.  Studie, Örjan Hallberg
febr -09 Ny zeeländsk rap om mobilens farlighet.  Lyssna här.  Finns även under "Länkar".
febr -09 Endagsseminarium i östersund. Kalle Hellberg o Mona Nilsson föreläser. Hämta program.
jan -09 Länksidan uppdaterad, notera speciellt denna länk.
dec -08 Kalle Hellberg håller föredrag i Karlstad. Pdf-fil kan laddas ner här.
Intervju med Paul Raymond Doyon.
nov -08 Upprop: Stoppa rivningen av det fasta telenätet!
sept -08 Brev till riksdagsledamöter, EU-parlamentet förordar sänkta gränsvärden för elektromanetisk strålning. Se myndighets- och politikerkontakter
aug -o8 Våra barn - vår framtid, mässa på Mora folkhögskola. Annons kan laddas ner som pdf.
aug -08 Länk till Mona Nilssons hemsida (journalisten Mona Nilsson är bl.a. författare till "Spelet om 3G"  (Se även "länkar")
juli -08 Gör som Ericsson och Telia - släng din sladdlösa telefon, du också! - ny folder
juli -08 Barn och mobilstrålning - ny folder. 
mars -08 Intervju med Gunilla Ladberg, publicerad i  Miljömagasinet, läs den här!
mars -08 NY BOK "Ett vackert fängelse, på flykt från el och mobilstrålning, av Gunilla Ladberg
Distribueras genom Vågbrytaren. Presentation, prisuppgifter m.m.
17 feb -08 2/ 3 i Malm, 9/3 i Göteborg och 6/4 i Stockholm. Kalle Hellberg, endagsseminarium "Strålande hälsa? Om vår elektromagnetiska miljö och dess hälsoeffekter"
22 jan -08 21 feb Clas Tegenfeldt håller föredrag i Stockholm ABF-huset, Läs mer
22 jan 08 Ny folder, läs mera på Rikskampanjens sida, material.
20 jan -08 11 feb  Utbildning, Kalle Hellberg om påverkan av den nya tekniken, Hudiksvall
20 jan -08 11 februari Föredrag i Hudiksvall, Mona Nilsson
jan -08 EU varnar för mobilstrålning –  flygblad att ladda ner och sprida, se Material
okt -07 Örebro slott, 31 oktober, "Halloween-onsdag", se Vågbrytaren Stockholm
sept -07 Uddevalla 28 okt, Mona Nilsson håller föredrag, " Vår tids största miljöskandal",
Rikskampanjen, se aktiviteter
okt -07 20 oktober, inspirationsmöte, Vadstena 20 okt. rapportering, diskussion,  Rikskampanjen, aktiviteter
okt -07 20 oktober, Föredrag, utställning, Arvika, se Rikskampanjen, aktiviteter
okt -07 Föreställningen "Om det står en ängel i din trädgård" på turné i Skåne.  Rikskampanjen, se Aktiviteter
2 juli -07 Remissyttrande till SSI, Myndighets- o politikerkontakter
3 juni-07 Broschyr - du som vågar bry dig.  Rikskampanjen, se Material
1 maj-07 Debatt i Smålandsstenar 14 maj-07, Rikskampanjen, se Aktiviteter
1 maj-07 3 maj, debatt om mobiltelefoni i Stadshuset, Värnamo. Kalle Hellberg talare. Se Rikskampanjen, Aktiviteter
mars-07 Vågbrytaren har årsmöte 14 april-07, se Aktuellt
mars-07 2 juni, marsch för tillgänglighet, för femte året. Rikskampanjen, se Aktiviteter
mars-07 Ett par nya böcker, ett par nya länkar
mars-07 Mobilstrålningens effekter - Lidingö stadsbibliotek, 14 mars,
se Rikskampanjen, Aktiviteter
28 feb -07 Vågbrytaren JO-anmäler myndigheter (SSI, PTS och Socialstyrelsen). se Anmälningar, myndighets- och politikerkontakter
25 feb-07 I Belgien sänks gränsvärdet drastiskt för strålning vid trådlös kommunikation, se Saxat, noterat
31 jan-07 Pressmeddelande, EU-anmälan, se Aktuellt
11 jan -07 Föredrag i Kalmar, se Rikskampanjen, aktiviteter
17 dec-06 Uppdaterade kontaktuppgifter, lokala grupper
11 dec-06 Anmälan till EU-domstolen – Sverige följer inte försiktighetsprincipen,  se kontakt myndigheter, politiker m.fl.
6 dec-06 Gruppers rapporter från arbetsmöte, se Rikskampanjen Rapporter
29 nov-06 Tyska läkares brev till minister för hälso- och konsumentskydd.  Inte bara Sverige
25 okt-06 Professor Bertil Persson, Lund – omfattande föredragsmaterial
okt-06 12 november  Uddevalla, "Om det står en ängel i din trädgård"  se Rikskampanjen, aktiviteter
sept- 06 Mobilen - vän eller fiende? Ny folder, kan laddas ner, se Rikskampanjen, material
6 sept-06 "Barnfoldern"  för utskrift uppdaterad - se Rikskampanjen, material
31 aug-06 Partiernas svar på Vågbrytarens enkät. Se  Myndigheter, politiker
17 juni-06 Inför valet –  frågorna du själv kan ställa till politikerna! Klicka vidare från Myndigheter, politiker
16 juni-06 Myndigheter, politiker Frågor till riksdagspartierna inför höstens val
15 juni-06 Utförligare presentation av Vågbrytaren
13 juni-06 Myndigheter, politiker  Brev till Socialstyrelsen - om vad som visar sig i backspegeln
22 maj-06 Aktuellt - Elöverkänslighet diskuteras i SVT-programmet Debatt, tisdag 23 maj
22 maj-06 Saxat - SSI manar till försiktighet vid mobiltelefoni  (Råd & Rön, maj-06)
april-06 Artiklar -  Om trådlösa nätverk - WLAN
april-06 Inte bara Sverige - läkare skriver brev om försök i Bamberg
april-06 "Barnfoldern" för utskrift med uppdaterade kontaktuppgifter. (Rikskampanjen)
6 april-06 Påminnelse om affischutställningen, vandringsutställning  - Rikskampanjen, se "Material"
4 april-06 Kontakt myndigheter, politiker  Vågbrytaren anmäler radioprogram
mars-06 Demonstration i Sthlm avbruten - deltagare klarade inte strålning från WLAN-sändare
mars-06 Rikskampanjen Aktion/demonstration i Sthlm under flera veckor, se "Aktiviteter"
mars-06 Böcker och film Ny bok, engelsk text
mars-06 Aktuellt Svenskspråkigt program i finsk TV.
mars-06 Rikskampanjen Föredrag i Vadstena 29 april - se under "Aktiviteter"
mars-06 Aktuellt  Vågbrytarens årsmöte 29 april
mars-06 Rikskampanjen Arbetsmöte, kolla under "Senaste nytt"
5 febr-06 Rikskampanjen, Insänt, Till inspiration – tyska föreningar samarbetar
17 jan-06 Kontakt myndigheter, politiker m.fl. Statens strålskyddsinstitut, SSI, anmält till JK
15 jan-06 Sändare mobilnät - kartor, basstationer i hela Sverige
13 jan -06 Forskning
12 jan-06 Rikskampanjen, material – knappar att beställa
11 jan-06 Aktuellt –  föredrag i Stockholm 30 januari
3 jan -06 Forskning och rapporter