I Belgien sänks gränsvärdet kraftigt för strålning från bl.a. mobilantenner, enligt parlamentsbeslut 16 februari -07.

Ur Miljömagasinet nr 8, 23 feb -07:
"Belgien sänker gränsvärde för mobil
Med stor majoritet antog det belgiska parlamentet den 16 februari en ny lag som innebär en kraftig sänkning av tillåten strålning från trådlös kommunikation. Den nya lagen föreskriver att den sammanlagda strålningen från olika källor i frekvensbandet 0,1 till 300 GHz inte får överstiga 3 V/m (volt per meter), enligt den belgiska tidningen Le Soir.
     Syftet med lagen är att begränsa möjliga effekter på hälsan av mobilantenner. Lagen är ett resultat av klagomål från invånare i Bryssel om sömnrubbningar efter installationen av mobilantenner i närheten, enligt nätupplagan av Expatica. I Sverige samt flera andra europeiska länder är gränsvärdet mellan 41 och 61 V/m beroende på frekvens.
     Sveriges gränsvärde skyddar enbart mot omedelbara effekter och ger inget skydd mot effekter av långvarig exponering. Det är därför inte accepterat av en rad andra länder, däribland Italien, Schweiz och Ryssland."

En appell med många underskrifter, riktad till Belgiska parlamentet innehållande fakta och krav kan hämtas som pdf-fil. Parlamentet reagerade som synes både positivt, kraftfullt och med stor snabbhet.
http://next-up.org/pdf/CallOfBrussels.pdf

feb -07


Vågbrytaren  JO-anmäler Statens Strålskyddsinstitut, Socialstyrelsen samt Post- och Telestyrelsen

Myndigheterna redovisar inte kunskapsläget korrekt, när det gäller hälsoeffekter och biologiska effekter av radiofrekvent strålning, typ mikrovågsstrålning, konstaterar man. Och genom att forskningsläget inte redovisas korrekt fattas beslut som äventyrar folkhälsan. Dessutom blir det omöjligt för kommuner och andra ansvariga att vidta adekvata åtgärder för dem som redan fått sin hälsa ödelagd av mobilstrålningen.
Se Anmälningar, myndighets- och politikerkontakter

feb  -07Pressmeddelande ang. Vågbrytarens och Elöverkänsligas förenings gemensamma EU-anmälan. Ur meddelandet:

Elöverkänsligas Riksförbund och föreningen Vågbrytaren anmäler gemensamt Sverige till EU-kommissionen då Sverige inte följer EU:s Försiktighetsprincip när det gäller utbyggnaden av trådlös kommunikation. Detta strider mot EG-fördragets artikel 174.

Hela Sveriges befolkning bestrålas idag ofrivilligt, dygnet runt av elektromagnetisk strålning från mobiltelefonsändare, trådlöst bredband, trådlösa nätverk och DECT-telefoner. Allt fler människor mår dåligt med trötthet, orkeslöshet, ständig huvudvärk, yrsel, ledvärk och koncentrationssvårigheter. De slås ut från arbetsliv och skolor till en mycket oviss framtid. Det är en folkhälsofråga som konsekvent ignoreras och bortförklaras med hänvisning till ”säkra gränsvärden” av bland andra Statens Strålskyddsinstitut och Socialstyrelsen. Detta trots Försiktighetsprincipen, som innebär att redan risken för negativ hälsopåverkan medför en skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.

Hela pressmeddelandet kan laddas ner som PDF-fil.

jan -07


Professor Bertil Persson, Lund, låter på förfrågan Vågbrytaren ta del av ett omfattande föredragsmaterial. Där finns mycket att hämta. Se under Redovisn. föreläsninsmat.

okt-06


Mobilen - vän eller fiende?
Ny folder är på gång. Den framställs av Rikskampanjen, och du kan hämta en svart/vit variant här. Se även Under Rikskampanjen, klicka där på Material  Vandringsutställning för bibliotek och liknande

Rikskampanjens utställning består av 8 affischer och en studiehandledning för skolklasser, studiecirklar eller enskilt studium.
Riktad till barn och ungdom.
Presenteras på Rikskampanjens sida, "Material". Där kan du hämta affischerna i pdf-format, till påseende. Även beställa utställningen.
 

Ord-, dans- och sångföreställningen
"Om det står en ängel i din trädgår
d"
erbjuds till rabatterat pris, tack vare turnébidrag från Stiftelsen Längmanska Kulturfonden. För närmare information, se Rikskampanjen. Klicka på "Aktiviteter".


Samla namn på en lista med följande text:
(hämtas som PDF-fil, klicka här!)


STOPPA 3G/UMTS!

Nu äventyras folkhälsan av det nya mobilnätet! Aldrig någonsin har hela befolkningen bestrålats kontinuerligt med så höga nivåer av så högfrekventa, digitala mikrovågor som 3G innebär.

Många upplever redan sjukdomssymptom av existerande mobiltelefoni. Omfattande internationell forskning dokumenterar allvarliga hälsorisker som cancer, sterilitet, hjärnskador, utbrändhet m.m.

Enbart olägenhets- eller hälsorisker medför skyldighet att vidta åtgärder enligt miljöbalken 2:3, den så kallade FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN.

Därför kräver vi omedelbart STOPP för all vidare mobiltelefoniutbyggnad tills riskfriheten är slutgiltigt bevisad av fri, obunden forskning.

8 juli 2005


Aktuell bok
Spelet om 3G – Fakta och desinformation i det trådlösa samhället

Frilansjournalisten Mona Nilsson presenterar delar av den omfattande forskning som visar att strålning från mobiltelefonin kan få allvarliga konsekvenser. Hon granskar även myndigheterna och finner bindningar till och flathet inför en mäktig industri. 200 sidor. Utkom juni 2005. Pris 169 kronor Utges av Medikament Förlag. Tel. 0651-767678.
e-post
info@medikament.nu
ISBN 91-975600-0-6
Finns i bokhandeln fr o m 8 juni-05