Tillbaka till startsida 

 

”Ett vackert fängelse – på flykt från el och mobilstrålning”

 

Boken (66 sidor) handlar om människor som tvingats fly från hem och arbete och isolera sig ute i skogen.

Elisabeth blev drabbad när hon gick en utbildning i grafisk form och arbetade med dator, men var efter tre veckor helt förstörd. "Jag hade yrsel och hjärtbesvär, hud- och ögonbesvär, huvudvärk, trötthet och var helt okoncentrerad."
Maria har varit elöverkänslig länge. "Det är ungefär som om vi skulle ha spetälska eller någonting. Men de spetälska fick i alla fall en egen ö att vara på, och det var erkänt att de var sjuka."
Deras historia måste berättas. För den angår oss alla. De drabbas så orättfärdigt. En enda sak skiljer dig och mig från dem som tvingats fly – tur. Ingenting annat.

Utdrag ur Bibliotekstjänsts lektörsomdöme: Framställningen är ledig med empati och ett starkt socialt engagemang, som berör. Boken ger ett trovärdigt inifrån-perspektiv, och är ett värdefullt inlägg angående en aktuell problematik.

Författaren, Gunilla Ladberg har en gedigen bakgrund som pedagog, utbildare och författare. Har skrivit ett tjugotal fackböcker, har mångårig erfarenhet som kursledare och folkbildare inom områdena pedagogik, språk och psykologi. Fil. dr. 1973. Under senare år även engagerad i att sprida upplysning om skadeeffekterna av bl.a. mobiltelefoni.
”Ett vackert fängelse” är hennes senaste bok, utgiven 2008 på eget förlag,
Gunilla Ladberg Pedagogik & Språk  www.ladberg.se

                     

"Ett vackert fängelse" distribueras genom Vågbrytaren och säljs utan förtjänst för någon inblandad (förutom tryckeriet).

 

          För lägsta portokostnad per bok:
1 ex          25:- + porto 19:20  =  kr 44:20

2 ex          50:- + porto 25:90  =  kr 75:90

12 ex       300:- + porto 39:90 =  kr 339:90              

110 ex   2 750:- + porto 255:- =  kr 3 005:-

 

(Boken väger ca 134 gram, utan emballage)

 

Beställes genom insättning på Vågbrytarens plusgirokonto 33 02 18-9. Ange antal böcker plus namn och adress på talongen.

 


Tillbaka till startsida