Startsidan


Pressmeddelande
18 oktober 2009

(Skickat till ett 30-tal dagstidningar)

 

Franska experter rekommenderar att allmänhetens exponering för radiofrekvent strålning ska minskas.

 

I en länge emotsedd rapport rekommenderar nu franska statens expertutredning, AFSSET, att allmänhetens exponering för radiofrekvent strålning från trådlösa kommunikationssystem ska minskas.*/

 

Enligt chefen för AFSSET, Martin Guespereau, gäller detta exponeringen både från mobiltelefoner och basstationer. ”Detta är verklig framsynthet. Om man kan minska strålningen ska man göra det”, säger han.

 

Paris miljöborgarråd, Denis Baupin, kräver att de folkvalda och regeringen omedelbart tar denna rekommendation som intäkt för att lagstifta om en sänkning av gränsvärdet till 1mW/m2 (det svenska gränsvärdet är 10 000mW/m2).

 

Redan tidigare har 150 franska kommuner krävt sänkta gränsvärden.

 

Bakgrund

I våras anordnades en utfrågning i franska senaten om hälsorisker med strålningen från den trådlösa kommunikationstekniken. Framstående experter varnade bl.a. för ökad cancerrisk.

 

Detta ledde till rundabordssamtal, där kritiska forskare, riskförnekare, industri, regering och miljöorganisationer intensivt diskuterade frågan om sänkta gränsvärden.

 

Beslutet blev att man skulle avvakta den pågående expertutredningen om strålningens effekter. Det unika var att miljöorganisationerna tilläts ha en observatör närvarande i utredningen.

 

Björn Gillberg varnade redan 1970 för riskerna med att utveckla ett expertvälde, där experterna riskerar att bli redskap för mäktiga ekonomiska intressen och demokratin därmed urholkas. Han blev sannspådd, men nu har alltså Frankrike brutit trenden genom att via miljöorganisationerna ge allmänheten insyn i processen.

 

Franska miljöorganisationer betraktar denna rapport som en viktig brytpunkt, eftersom osäkerheten om hälsoriskerna för första gången öppet redovisats. Politikerna har därmed fått ett viktigt underlag för att kräva att försiktighetsprincipen tillämpas genom att gränsvärdena sänks.

 

Vågbrytaren, riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning, vill påpeka att människor skadas av strålningen i Sverige också. Vi har sett ett flertal canceranhopningar tunt mobilmaster. Dessutom har vi noterat en massiv ökning av vittnesbörd från människor som oberoende av varandra fått hälsoproblem som redan på 1960-talet fick namnet mikrovågssyndromet (yrsel, sömnlöshet, illamående, koncentrationsproblem osv). Denna utveckling har skett i takt med utbyggnaden av de trådlösa kommunikationssystemen.

 

Det måste bli ett slut på den rådande situationen, där en liten klick jäviga experter har fått monopol på att definiera riskerna. Det är t.ex. helt oacceptabelt att experter ska få utvärdera gränsvärden som de själva varit med om att sätta.

Vågbrytaren kräver att det görs en seriös utredning av strålningens hälsorisker. I denna utredning måste även de forskare ingå som definierat risker med strålningen, t.ex. Lennart Hardell, Leif Salford och Igor Belyayev. I demokratins namn bör även representanter för organisationer som Vågbrytaren få delta som observatörer

Vågbrytaren kräver att det anordnas en ordentlig utfrågning i Riksdagen, av forskare med alla tänkbara infallsvinklar på hälsoriskerna. Så som skett i bl.a. Frankrike, USA och Italien.

 

Vågbrytaren kräver att Sverige följer Frankrikes exempel och öppnar för en fri och konstruktiv debatt om vår tids allvarligaste miljö- och hälsofråga. Gränsvärdena måste sänkas radikalt.

 

*/ http://www.afsset.fr/index.php?pageid=415&newsid=497&MDLCODE=news