Till Vågbrytarens startsida

Rädda fasta telenätet! 

Rivningen av det fasta telenätet har påbörjats. Inledningsvis tar man bort olönsamma kopparledningar i glesbygd, där det inte erbjuds ADSL-uppkoppling (även en del ledningar med ADSL har tagits bort av bara farten). På några års sikt ska den gamla hederliga telefonin försvinna helt. 

Sedan Telia överklagade ett beslut från Post- och Telestyrelsen, och vann i Länsrätten, finns det inte längre någon som har skyldighet att erbjuda fast telefoni till alla till rimlig kostnad. 

Enligt lagen ska alla hemifrån kunna ringa alla typer av samtal, nå larmtjänsten och ha en fungerande internetuppkoppling. Alla har rätt till anslutning, men lagen är teknikneutral. Det innebär att kopparledningarna kommer att ersättas av trådlösa alternativ. Inledningsvis kommer detta att drabba cirka 50 000 abonnenter i 200 kommuner.  

Denna utveckling är helt oacceptabel av flera skäl:   

  1. Det var tanken på säkerhet och rättvisa som låg bakom att det svenska kopparnätet byggdes ut så heltäckande och till så låg kostnad för abonnenterna.  Dessa faktorer kvarstår. Det fasta telenätet har egen strömförsörjning och det finns backup för strömavbrott. Mobilmasterna däremot får ström från vanliga elnätet. När strömmen går kan man varken ringa eller ladda mobiltelefonen. Gamla, glömska (eller för den delen unga, stressade) människor kan inte förväntas alltid komma ihåg att ha en fullt laddad telefon. Vad händer med dem när akuta situationer uppstår?
     

  2. Hittills har inte de trådlösa alternativen hållit vad de lovat. Om de ska bli säkrare måste strålningen intensifieras radikalt i vår livsmiljö. Detta innebär allvarliga hälsorisker för människor, djur och växter. Det finns ett mycket stort antal oberoende, tunga forskningsrapporter och mycken empirisk kunskap som visar att den trådlösa tekniken är hälsovådlig (utforska gärna vår hemsida och följ upp länkarna).

    Många som lider av funktionshindret elöverkänslighet har av hälsoskäl tvingats flytta ut till glesbygden. När kopparnätet rivs förlorar de sin enda kontakt med omvärlden. Deras handikapp gör att trådlös teknik inte är ett alternativ. Att beröva funktionshindrade människor möjligheten till kontakt med omvärlden står helt i strid med handikapplagstiftningen och den av Sverige ratificerade ”Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning”.  
     

  3.  Den trådlösa kommunikationstekniken kan aldrig bli lika snabb och säker som den trådbundna. Det innebär att landsbygden kommer att utarmas ytterligare. Inga företag vill etablera sig i ett område där man inte kan kommunicera med omvärlden på ett snabbt och säkert sätt. Vi har redan sett exempel på att människor nekas möjligheten att arbeta hemifrån i områden där det bara erbjuds ett trådlöst alternativ. Detta därför att den trådlösa kommunikationen är mycket lättare att avlyssna.  

När vi har samlat namn på protestlistor mot rivningen av fasta telenätet, har vi ofta fått kommentaren: ”Nej, det är inte sant, jag tror inte på att de styrande kan vara så korkade!” Tyvärr har dessa personer fel. Precis så korkade kan de styrande vara. 

Protestera mot rivningen!  

För säkerheten, hälsan och en blomstrande landsbygd måste vi kräva att alla Sveriges hushåll ska ha rätt till fast telefoni.
Av säkerhets- och rättviseskäl bör vi också kräva att fiberoptiken byggs ut, även till områden som inte är lönsamma för operatörerna.

Protestera genom att skriva på här!