Startsida

 

 
Hallberg Ö, Johansson O, "Alzheimer mortality – why does it increase so fast in sparsely populated areas?", Europ Biol Bioelectromag 2005; 1:225-246
Kort presentation på svenska:

I detta arbete undersökte vi huruvida dödlighet i sjukdomar i nervsystemet i olika delar av Sverige korrelerar till mobiltelefonernas uteffekt. Vi använde oss av Socialstyrelsens databaser samt beräkningar av mobiltäckningen baserat på operatörernas egna uppgifter. Det visade sig att en statistiskt signifikant koppling finns mellan den ökande dödligheten i Alzheimers sjukdom och uteffekten av mobiltelefoner. Denna dödlighet ökar hastigt och förväntas öka ännu mer under de nästa 10 åren. Vi uppmanar därför till djupare analys av denna komplexa fråga.

O Johansson, 11 jan -06

Hela arbetet (engelsk text) finns på http://www.ebab.eu.com/, klicka på "Volume 1 Issue 3", klicka på arbetets titel, skriv in "olle.johansson@ki.se" som e-post-adress och "ollejo" som password.
 Guan X, Johansson O, "The sun-shined health", Europ Biol Bioelectromag 2005; 1: 420-423
Kort presentation på svenska:

I denna korta essä diskuteras vikten av solljuset som en "super nutrient". Alla vet att bra, soligt väder gör att man mår bättre, medan grått och regnigt väder kan få en på dåligt humör. Många goda råd har givits avseende de dokumenterade riskerna med att vara för mycket ute i solen, speciellt för små barn, men nu börjar vi forskare bättre förstå också den hälsobringande delen av denna problematik.

Nyligen har professor Cedric Garland publicerat nya tankar i British Medical Journal [Nov. 2003; 327: 1228] avseende solljusets skyddande effekt mot vissa cancerformer, bl.a. bröst- och tjocktarmscancer. Även dödligheten i MS (multipel skleros) minskade med ökad solbestrålning. Dr. Zane Kime har, i sin bok "Sunlight Could Save Your Life" [World Health Pubns, June 1, 1980; <http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0960426825/102-5321805-1944968>], beskrivit solljusets läkande effekt vad det gäller att minska kolesterolvärdet, blodtrycket och blodsockernivåerna, öka orken, nivåerna av könshormoner och stärka immunförsvaret. Och en studie i den mycket välkända tidskriften Lancet [Aug. 2001; 358: 641-642] fann att solbestrålning minskade dödligheten i prostatacancer. Den goda påverkan av solljus på vinterdepression [Seasonal Affective Disorder (SAD)] är också mycket väl dokumenterad.

Forskarna har inte klarlagt exakt hur denna goda effekt av solljuset fungerar, men mycket pekar på att vitamin D spelar en central roll. Rådet från forskarkåren är att det bästa sättet att säkerställa en adekvat nivå av vitamin D är genom solbestrålning snarare än genom att äta vitamintabletter. Avslutningsvis diskuteras de nya rönen om maligna melanom i huden och kopplingen till FM-radiostrålning [Hallberg Ö & Johansson O,Arch Environ Health 2002; 57: 32-40; Hallberg Ö, Johansson O, Med Sci Monit 2004; 10: CR336-340]. Vi misstänker att solen inte är den enda faktorn av vikt för att förklara den kraftiga uppgången av hudcancer utan att orsaken snarare ligger hos den konstanta miljöbelastning som kroppsresonant FM-radiostrålning utgör (och har utgjort sedan 1955 i Sverige). Även här behövs en djupare analys av denna komplexa fråga.

O Johansson, 11 jan -06

Hela arbetet (engelsk text) finns på http://www.ebab.eu.com/, klicka på "Volume 1 Issue 4", klicka på arbetets titel, skriv in "olle.johansson@ki.se" som e-post-adress och "ollejo" som password.