International EMF alliance  - (eng)
Chronic Exposure website  - about mobile phone base stations and masts
balanspunkten.info -  här hittar du information om inverkan på djur och natur
Mona Nilssons gamla hemsida -
Uppdaterad till 2012. Den nya är Strålskyddsstiftelsen

Elöverkänsligas Riksförbund 
EMFacts Consultancy - (eng) Rekommenderas
Powerwatch (eng)
Micro Wave News - (eng) Rekommenderas
Bürgerwelle e.V. - (eng, ty)
Gigaherz.ch - (ty)
Elektrosmognews - (ty)
EMF Portal - (eng, ty) Sammanfattningar av forskningsrapporter
National Library of Medicine, PubMed - (eng) Sammanfattningar av forskningsrapporter, ibland även fullständiga
Next-up - (fr)
Ny Zeeländsk rap, på YouTube, om mobilens farlighet
Biological and cancer safety limits for electro-magnetic radiation - (eng)
Reducing Cell Phone Risks, Professor Alvaro Augusto de Salles, Brasilien - (eng) föredrag på YouTube
Böcker på engelska om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält.

Länkar till hemsidor som inte längre uppdateras men som fungerar

Kvicksilver, Elektromagnetiska fält och Hälsa - 2006
Electiomagnetic Health
- (eng) 2016