Lektörsomdöme, Bibliotekstjänst

Gunilla Ladberg är fil.dr. i pedagogik, produktiv författare och föreläsare med specifikt intresse för den mänskliga hjärnan..... Framställningen är ledig med empati och ett starkt socialt engagemang, som berör, boken ger ett trovärdigt inifrån-perspektiv, och är ett värdefullt inlägg angående en aktuell problematik. - Carl G Dencker