Rikskampanjen mot elsmog
är ett led i Vågbrytarens arbete, i samverkan med grupper och föreningar som ingår.
Sidan är numera vilande, så länge som inga aktiviteter sker i Rikskampanjens namn och regi.

 

Uppdaterad 22 jan 2008


NYTT
 
Material
Aktiviteter
Plattform
Rapporter
Insänt
Startsida


 

 

 

 

 

 

Vågbrytaren
info@vagbrytaren.org

 

Rikskampanjens initiativtagare:
Vågbrytaren ● Människa i God Miljö ● Framtiden i Våra Händer ● Skogsfolket ● Miljöpartiet i Bohuslän ● Aktionsgrupper mot 3G ● Elöverkänsligas Förbund