Vågbrytaren, tillbaks till index

Texten kan laddas ner i som PDF-fil, layoutad för att skrivas ut i A4-format.
Kopiera in texten på båda sidor, och vik till A5. – En folder att sprida!

juli 2008


Gör som Ericsson och Telia

– släng din sladdlösa telefon,
du också!

 

 
En sladdlös DECT-telefon strålar som en mobilmast
DECT telefonen är den enda sladdlösa telefontyp som säljs numera. Den har en basenhet som strålar hela tiden när den är ansluten till elnätet, d.v.s. även när den inte används. I närheten av basenheten är styrkan på strålningen jämförbar med att ha en eller flera mobilmaster på nära håll. När man pratar i telefonen är strålningen ca tio gånger högre än i en GSM-telefon i normalläge. I ett flerfamiljshus når strålningen ca 100 m. Det innebär att du även är utsatt för hälsovådlig strålning från grannarnas sladdlösa telefoner dygnet runt.

Sladdlösa telefoner är olönsamma för företagen
När DECT-telefoner används som interntelefoner på företag måste det finnas flera sändare i lokalerna. Strålningsnivåerna blir då så höga att anställda blir sjuka. Sjukfrånvaro är kostsam för företagen och minskar lönsamheten. Det är därför helt logiskt att företag som Telia och Ericsson har ersatt DECT-telefoner med mobiltelefoner, som avger betydligt mindre men ändå inte ofarlig strålning. Däremot är det fortfarande lönsamt för Telia att sälja DECT-telefoner eftersom kostnaden för allmänhetens sjuklighet övervältras på stat och kommun.

Gränsvärden för mikrovågsstrålning
Mobiltelefoner, sladdlösa telefoner och trådlöst bredband m.m. alstrar mikrovågsstrålning. Om dosen blir för hög blir vi stekta som i en mikrovågsugn. För att undvika detta har myndigheterna bestämt att vissa gränsvärden inte får överskridas. Emellertid visar alltfler vetenskapliga studier att mikrovågsstrålning långt under godkända gränsvärden innebär stora hälsorisker. Så skadas exempelvis DNA i mänskliga celler redan vid en sjundedel av dessa gränsvärden enligt EUs stora riskbedömningsprojekt. Skador på DNA orsakar cancer och fosterskador.

Många vetenskapliga studier visar hälsorisker med mikrovågsstrålning
- Flera undersökningar har visat att sömnlöshet, trötthet, huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter och cancer ökar ju närmare man bor en mobilmast.
- Människor som är känsliga för vanlig mobilstrålning reagerade med yrsel, illamående, nervositet, ont i bröstet, andnöd, domningar, svaghetskänsla redan efter 15-20 minuter i en undersökning av 3G-strålning. Strålningsnivån var 3 770 ggr under gällande gränsvärde.
- Två svenska undersökningar visar mellan 3,5 och 4 gånger ökad risk för hörselnervstumör vid användning av sladdlös telefon på samma sida som telefonen hållits om den använts i minst 10 år.
- En svensk undersökning visar fördubblad risk för cancer för den som pratar i mobiltelefon eller sladdlös telefon mer än en timme per dag.

Elsmogen breder ut sig
För var dag ökar den hälsovådliga mikrovågsstrålningen eller elsmogen, som vi alla utsätts för. Bara genom 3G-utbyggnaden har den totala mängden strålning ökat flera gånger. Därtill kommer strålning från trådlösa bredband, som nu byggs ut alltmer, och Tetrasystemet som köps in till blåljusmyndigheter och bussar. Många apparater i hemmet alstrar hälsovådlig strålning, som sladdlösa telefoner och datorer med sladdlösa komponenter för att bara nämna två.

Hur kan du skydda dig?
Precis som vid radioaktiv strålning blir skadan värre ju högre dos och ju längre tid vi utsätts för strålningen. I synnerhet drabbas barnen. Barn är särskilt känsliga för mikrovågsstrålning eftersom de exponeras tidigare i livet. Dessutom absorberar deras huvud mer energi från mobiltelefoner, sladdlösa telefoner och basstationer. Svenska myndigheter erkänner inte att det finns risker med mikrovågsstrålning under gällande gränsvärden trots all forskning som visar motsatsen. Du måste därför själv ta ansvar för dig och dina barn och sänka din exponering för hälsovådlig strålning.
Börja med att byta ut din sladdlösa telefon mot en fast!

Är du elmiljöskadad?
Många människor mår dåligt av alla mikrovågor och annan elektromagnetisk strålning utan att förstå vad de reagerar på. Symtomen är ofta okarakteristiska och förvärras av all slags stress, vilket gör det svårt att veta vad som är vad. Om du fyller i nedanstående enkät får du en uppfattning om hur allvarliga dina besvär är.

Skattningsskala
Om du aldrig eller inte alls lider av ett besvär ringa in nollan. Om du ständigt eller i mycket hög grad lider av ett symtom ringa in femman. Om dina besvär är måttliga välj en siffra däremellan du tycker passar.

Huvudvärk
Migrän
Sömnlöshet
Öronsus
Trötthet eller utmattning
Svaghet
Svimningskänslor
Dubbelseende
Dimsyn
Skakningar
Hudproblem
Yrsel
Koncentrationssvårigheter
Dåligt minne
Muskelvärk
Andnöd, känsla att inte få luft
Irritation
Aptitlöshet
Inre oro
Illamående
Ont i bröstet
Domningar i händerna
Näsblödningar
Depression
Hjärtklappning
Värmekänsla och surr i huvudet
Ljudöverkänslighet
Ljusöverkänslighet
Stresskänslighet
Infektionskänslighet
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5
 0 1 2 3 4 5

Vad bör du göra?
Även om du får låga poäng bör du ersätta din sladdlösa telefon med en vanlig. Dels är strålningen från den sladdlösa telefonen skadlig för dina grannar och din familj, dels löper du större risk att drabbas av tumörer när du använder den även om du inte får andra symtom. Om dina poäng har minskat men fortfarande är över 40 när du bytt ut din sladdlösa telefon behöver du sannolikt sanera din strålningsmiljö. Undvik tala i mobiltelefon, undvik skicka SMS och ha mobiltelefonen avstängd när du inte använder den.

Du kan också kopiera denna information och dela ut till dina grannar. (Hämta och skriv ut pdf-fil, layoutad för utskrift på A4.)

”Man bör aldrig använda någon typ av trådlös telefon om man inte är absolut tvungen.”
Professor Kjell Hansson Mild, Arbetslivsinstitutet.

 


Texten är med benäget tillstånd hämtad (och något uppdaterad) från
Harald Blombergs hemsida
Till Vågbrytarens indexsida
Hämta som pdf-fil för utskrift

Upp