LÄSTIPS

Nya böcker på engelska om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Finns här.

 

Forced to Disconnect - Electrohypersensitive fugitives in Sweden
Nu finns Gunilla Ladbergs bok "Ett vackert fängelse" i engelsk översättning, att läsa på nätet.
Du kan läsa pdf-filen, du kan ladda ner den och du kan sprida den. Angeläget att så sker.
Vill du själv läsa boken på svenska?

 

Mobiltelefonins hälsorisker
Mobiltekniken innebär risker inte bara för människorna utan för hela ekosystemet. Ett ökande antal läkare och experter varnar för allvarliga konsekvenser. Men riskerna med tekniken har mörklagts och tonats ner av industrin och myndigheterna.
Den här boken ger dig fakta om den forskning de inte vill berätta om. Den avslöjar också WHO:s, experternas och myndigheternas samarbete med och kopplingar till mobilindustrin.
Mona Nilsson Miljöbyrå,  www.monanilsson.se
Mona Nilsson är miljöekonom, granskande journalist och författare (Spelet om 3G, 2005).
Läs mer om boken och beställ här.

 

Ett vackert fängelse
Handlar om människor som tvingats fly från hem och arbete och isolera sig ute i skogen. Av Gunilla Ladberg, fil dr i pedagogik, föreläsare och författare till ett tjugotal böcker. Ur Bibliotekstjänsts lektörsomdöme: Framställningen är ledig med empati och starkt socialt engagemang, som berör. Boken ger ett trovärdigt inifrån-perspektiv och är ett värdefullt inlägg angående en aktuell problematik. Utgivare: av Gunilla Ladberg Pedagogik  Språk, 2009. ISBN 978-91-973438-6-2
Läs mer här.

 

Elektrosmog – eine reale Gefahr,
Bok 1, verkningar, medicinsk förklaring, av Birgit Stöcker. Utgivare: Shaker Verlag, 2007, ISBN 978-3-8322-6055-2 (tysk text)

 

Om elöverkänslighet

Bra grundinformation om ett oerhört svårt funktionshinder. Av Hélène Aastrup-Samuels. Utgivare: Elöverkänsligas Riksförbund med stöd av Allmänna arvsfonden och Cancer- och Allergifonden, 2005. ISBN 91-631-6617-8
 

Något finns som inte syns
en liten bok om elektromanetisk strålning och dess konsekvenser.
Av Christine von Hedenborg. Anspråkslös förstaintroduktion till problemet, med personliga reflektioner. Beställs genom att sätta in 150 kronor på plusgiro 101 79 88-5. Utgiven på eget förlag 2006. ISBN 13:978-91-631-9350-7

Would You Put Your Head in a Microwave Oven
?
Med. dr. Gerald Goldberg beskriver hur man mår när man utsätts för mikrovågor, och varför. Utkom 2006. Utges av Author House, 1663 Liberty drive, Suite 200, Bloomington, IM 47403 USA http://authorhouse.com
ISBN 1-4259-0480-7 (sc)
Kan köpas bl a från nätbokhandeln Ad Libris http://www.adlibris.se


Spelet om 3G – Fakta och desinformation i det trådlösa samhället

Frilansjournalisten Mona Nilsson presenterar delar av den omfattande forskning som visar att strålning från mobiltelefonin kan få allvarliga konsekvenser. Hon granskar även myndigheterna och finner bindningar till och flathet inför en mäktig industri. 200 sidor. Utkom juni 2005. ISBN 91-975600-0-6

Tål du el?
En bok om hälsa, elektricitet och teknik av Clas Tegenfeldt (2001) Bilda Förlag,
http://www.bemi.se
ISBN 91-574-5788-3

Bostad och hälsa
Praktisk handbok för ett sundare hem av Ragnar Forshufvud (1988) Mimers Brunn Kunskapsförlaget,
http://biphome.spray.se/mimersbrunn/textbost.htm
ISBN 91-88884-03-1

Mörkläggning
Elektronikens rättslösa offer, av Gunni Nordström (2000) Hjalmarsson & Högberg
ISBN 91-89080-41-6

Nödbroms
Handbok för framsynta bakåtsträvare av Sture Hegerfors och Lasse Åberg (2001) Forum
ISBN 91-37-11928-1

Svart på vitt
Röster och vittnesmål om elöverkänslighet av Rigmor Granlund-Lind och John Lind (2002) Mimers Brunn
e-post
mimer@mimer.de
ISBN 91-88884-05-8

Fältslaget
Om elöverkänsliga av Gunni Nordström och Carl von Schéele (1995) Tiden
ISBN 91-550-4083-7

Cellphones
Invisible Hazards in the wireless age, av George Carlo och Martin Schram (2000) Carroll & Graf publishers Inc
ISBN 0-7867-0818-2

Cellular Telephone Russian Roulette
A historical and scientific perspective, av Robert C Kane (2001) Vantage Press Inc
ISBN 0-533-13673-3

The Invisible Disease – The Dangers of Environmental Illnesses caused by
Electromagnetic Fields and Chemical Emissions

av Gunni Nordström (O Books,
2004, ISBN 1-903816-71-8).

The Body Electric – Electromagnetism and the foundation of life
av Dr.Robert O Becker och Gary Selden
Förlag: William Morrow & Company Inc.
1350 Avenue of the Americas, New York, NY10019, USA
www.williammorrow.com
34 sidor pocket, första publicering 1985

Cross Currents – The perils of electropollution, The promise of electromedicine
av Dr. Robert O Becker
Förlag: Jeremy P Tarcher/Penguin a memeber of Penguin Group (USA) inc.
375 Hudson Street New York, NY 10014 USA
www.penguin.com
336 sidor, pocket, först publicerad 1990

Båda böckerna ger en djup och fascinerande insikt i kroppens bioelektriska system. Den senare visar också vad som händer när kroppen utsätts för dagens elsmog och vad framtiden rymmer för möjligheter när kroppens bioelektriska system används med kunskap. Böckerna är värdefulla för den som vill fördjupa sin förståelse av mekanismen bakom de problem vi brottas med i vår elektriska livsmiljö.

 

Startsida

 

Lästips

Film

 

 

 

FILM

Elektromagnetiska fält och människan
Del 1 – Magnetfält, om hur olika yrkesgrupper utsätts för magnetfält samt skaderisker, framför allt i form av cancer.
Del 2 – Elöverkänslighet, om hur människor blir elöverkänsliga av bl a bildskärmar samt åtgärder för att förbättra elmiljön.
Del 3 – Mikrovågor, om hur högfrekventa fält, t ex från mobiltelefoner, påverkar människan.

Medverkande: docent Birgitta Floderus, docent Yngve Hamnerius, docent Olle Johansson, docent Kjell Hansson Mild, docent Ingrid Nordensson, professor Lars Rönnbäck, fil dr Monica Sandström. Dr Britt-Marie Svedenstål, forskningsingenjör Roger Wibom, professor Per Arne Öckerman.

Manus: Hélène Aastrup-Samuels
Producent och ansvarig utgivare: Bo Harringer
Tid: 65 minuter.

Filmen kan beställas eller hyras hos Medieteknik, Göteborgs universitet, Box 560, 405 30 Göteborg; Tel.031-77321 02.
E-post:
bo.harringer@adm.gu.se