Vågbrytarens startsida

 

 

 

The sun-shined health - Guan, Johansson
Alzheimer mortality - Hallberg, Johansson
Några svenska studier - Johansson, Hallberg
Kvinnor mest drabbade - Wolf
terila möss - Magras
Även låga strålnivåer - Navarro
Förhöjd cancerrisk - Cherry
En generation i fara - Salford
Först att undersöka - Santini
Påverkar DNA - Hyland
EU-finansierad - REFLEX
Bioinitiativ Report
 


 

BEES, BIRDS AND MANKIND
Destroying Nature by "Electrosmog"
Ulrich Warnke
Effects of Wireless Communication Technologies
A Brochure Series by the Competence Initiative for the Protection of Humanity, Environment and Democracy
Published by Prof. Dr. med. Karl Hecht, Dr. med. Markus Kern, Prof. Dr. phil. Karl Richter, and Dr. med. Hans-Christoph Scheiner
Advisory Board: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Buchner, Prof. Dr. med. Rainer Frentzel-Beyme, Dr. rer. nat. Lebrecht von Klitzing, Prof. Dr. phil. Jochen Schmidt, Prof. Dr. jur. Erich Schöndorf, Dr. rer. nat. Ulrich Warnke, Prof. Dr. med. Guido Zimmer
Kan hämtas här

 
Allt fler uppger sig lida av sömnproblem. Och allt fler omger sig med 'strålande' teknik. Finns det ett samband?
Örjan Hallberg jämför problem och mobilanvändning.
Förbjud omedelbart mobiltelefonin i Sverige, Örjan Hallberg (2009)
Den internationella  Bioinitiative Report från 2007 om elektromagnetiska fält är en sammanfattning av mer än 1 500 undersökningar i ämnet.
Rapporten (på engelska) är publicerad på nätet.
http://www.bioinitiative.org/report/index.htm
 
Den EU-finansierade REFLEX-studien
som syftade till att undersöka hur levande celler påverkas av elektromagnetiska och radiofrekventa fält är slutrapporterad. Läs mer i Vågbrytarens medlemsblad nr 3 både om resultaten och om hur rapporten mottagits av bl svenska myndigheter.
Den franske forskaren Roger Santini
genomförde tillsammans med några kolleger den första undersökningen om mikrovågssjukan. 530 män och kvinnor svarade på ett frågeformulär. Läs mer här och i Vågbrytarens medlemsblad nr 3 (kan hämtas som pdf) på sid 40.

 

 

Den andra undersökningen
om mikrovågssjuka utfördes i Spanien, av Enrique A Navarro med medarbetare. Undersökningen genomfördes vid en strålningsintensitet oerhört mycket lägre än det svenska gränsvärdet. Läs mer här.

 

 

Neil Cherry, Nya Zeeland
larmar om mikrovågor från mobiltelefoner och sändarmaster. Bl a publicerar han en lång lista över forskare som sedan många år varnar för riskerna med mikrovågor. Strålningen från mobiltelefoner ändrar utflödet av kalciumjoner och ökar betydligt cancercellernas aktivitet. En digital mobiltelefon innebär 40 % högre cancerrisk och dubbel risk gentemot en analog mobiltelefon. Detta gäller exponering under längre tid men för nivåer mer än hundra gånger under rekommenderade gränsvärden! Det finns även studier från områden där skador uppkommit vid mer än tusen gånger lägre exponeringsnivå än de satta gränsvärdena. Utdrag ur Cherrys rapport finns bl a i Vågbrytarens medlemsblad samt på Elöverkänsligas förbunds hemsida.

 

Möss blev sterila
Forskarna Magras
och Xenos har genomfört en studie i den grekiska byn Chortiatis, både i fält och laboratorium. Läs här, på Vågbrytaren Stockholms hemsida.

 Hallberg Örjan, Johansson Olle, "Alzheimer mortality - why does it increase so fast in sparsely populated areas?", Europ Biol Bioelectromag 2005; 1:225-246
Gå till http://www.ebab.eu.com/, klicka på "Volume 1 Issue 3", klicka på arbetets titel, skriv in "olle.johansson@ki.se" som e-post-adress och "ollejo" som password.
Kort presentation på svenska.  (13 jan -06)
 

 
Dr Gerard Hyland
vid universitetet i Warwick (England) är kritisk till tillåtna strålningsnivåer. Hänsyn tas bara till uppvärmning av vävnad. Mikrovågsstrålning kan ge upphov till icke-termiska effekter genom att påverka bl a  DNA och kroppens egna elektriska signaler som styr bl a hjärnans funktion. Om motsvarande osäkerhet skulle gälla en medicins eventuella skadlighet skulle den inte få säljas.
                           Källa: Miljömagasinet 2003

 

Leif Salford,
professor i neurokirurgi vid Universitet i Lund visar i försök med 1600 råttor hur 47 procent uppvisade synbara, skadliga effekter av en strålning som ligger långt under gränsvärdet för strålning från mobiltelefoner. Halten motsvarar vad som kallas "passiv mobilstrålning.". Ännu har inga studier gjort på människor, men Salfords resultat studeras nu av andra forskare i världen. "På sikt kan en hel generation människor skadas", konstaterar Salford.
Källa: Aftonbladet 1 dec -05, från Läkarstämman


Forskarna Ronni Wolf och Danni Wolf
har i Israel, i staden Netanya, i en studie konstaterat att cancerfallen hos dem som bodde inom 350 meter från en basstation för mobiltelefoni var fyra gånger vanligare än i Israel i övrigt. Värst tycktes kvinnor drabbas. Ett år efter undersökningens slut rapporterades ytterligare cancerfall, fyra gånger fler än i kontrollgruppen. Läs mer här.
 

Professor Olle Johansson, Karolinska institutet och Örjan Hallberg har publicerat flera arbeten. Bl a ett diagram för dels långtidssjukskrivning, dels antalet minuter de sjuka talat i mobiltelefon. I slutet av 1997 började de båda kurvorna följa varandra. Det var då NMT-telefonerna blev ovanligare och GSM-telefonerna vanligare. Några rapporter:
Hallberg Ö, Johansson O, "1997 - A curious year in Sweden", Eur J Cancer Prev 2004; 13: 535-538
Hallberg Ö, Johansson O, "Long-term sickness and mobile phone use", J Aust Coll Nutr & Env Med, 2004; 23: 11-12
Hallberg Ö, Johansson O, "Mobile handset output power and health", (Electromagnetic Biology and Medicine 2004; 23: 229-239)
Hallberg Ö, Johansson O, "Malignant melanoma of the skin - not a sunshine story! (Medical  Science Monitor 2004; 10: CR336-340 )
 

Guan X, Johansson O, "The sun-shined health", Europ Biol Bioelectromag 2005; 1: 420-423
Gå till
http://www.ebab.eu.com/, klicka på "Volume 1 Issue 4", klicka på arbetets titel, skriv in "olle.johansson@ki.se" som e-post-adress och "ollejo" som password.
Kort presentation på svenska.
(13 jan -06)