Informationsbroschyr
från den engelska organisationen Wi-Fi in Schools

Organisationen Wi-Fi in Schools har gett ut en broschyr för att informera skolor, myndigheter, lärare och föräldrar om problemen med trådlös teknik i skolor. Flera läkarförbund, läkare och forskare, många som arbetar med biologiska effekter av trådlösa tekniker, är oroade över bristen på säkerhet. De vill att skolorna använder trådbunden teknik för att skydda barns och ungas hälsa och främja deras inlärning och utveckling. Du kan läsa och ladda ner broschyren här.
På engelska, 33 sid.
Wi-Fi in Schools hemsida: http://www.wifiinschools.org.uk/
 

Ny teknik i skolan
Infallsvinklar på hur barnen påverkas av digitaliseringen. Kan laddas ner som pdf, vikas till folder i A5-format.
Vill du ha kontakt med andra familjer kring dessa frågor? Ring då FEB:s jourtelefon 08 – 20 22 90, som lotsar dig vidare till någon inom Familje- och ungdomsnätverket. (FEB - Elöverkänsligas riksförbund.)

 

Hjälp, jag tål inte mobiler!
Svar på frågor som barn ställt till sina elöverkänsliga kamrater. Gunilla Ladberg har skrivit texten, och broschyren kan laddas ner som pdf, och vikas till en folder i A5-format.


Smutsig el  -  kan man bli sjuk av det?
Här finns foldern.


Massdöd bland bin, fåglar, maskar, grodor...
Är orsaken mobilstrålning?

De senaste åren har man runtom i världen slagit larm om att olika djurarter blir sjuka, sterila, beter sig märkligt eller helt enkelt försvinner. Vad är det som pågår?
Var åttonde fågelart, var fjärde däggdjursart och var tredje groddjursart är nu utrotningshotad.
Pollinerande insekter, bland annat bin och humlor, är också på brant nedgång. Vi som är äldre minns att på sommaren brukade vindrutan på bilen bli alldeles prickig av krossade insekter. Det blir den inte längre.
Människan kan överleva utan tigrar eller gorillor – men knappast utan bin och humlor. Då skulle ju de flesta frukter och grönsaker också försvinna. Läs här!
Broschyren kan också laddas ner som pdf. Skriv ut på båda sidor av ett A4, vik på mitten. 
 

Lågenergilampor och lysrör
Avger inte bara synligt ljus, utan även ultraviolett strålning, radiofrekvent strålning, elektriska fält, magnetiska fält. Dessutom innehåller de kvicksilver. Det är viktigt att veta hur man tar hand om en trasig lampa. Läs här. Texten i broshyrform kan laddas ner här.
 

Barn och mobilstrålning
Informativ folder. Frågan är "kan vi verkligen lita på myndigheter och makthavare och tryggt ge mobiltelefoner till våra minsta?". Svaret blir att "nej, det kan vi inte".  Läs texten, klicka här!  Ladda ner som PDF.

 

Gör som Ericsson och Telia - släng din sladdlösa telefon, du också!
T.ex. Ericsson och Telia använder inte längre DECT-telefoner inom företaget, för att värna om anställdas hälsa. DECT-telefoner, dvs sladdlösa telefoner, är hälsovådliga. Informativ folder i A5-format. För att läsa texten, klicka här.

 

EU varnar för mobilstrålning
EU:s miljöbyrå uppmanar till brådskande åtgärder för att minska exponeringen från mobiltelefoner, mobilmaster samt trådlösa nätverk som WLAN/WiFi. Bl.a. har en internationell grupp ledande vetenskapsmän och forskare, "The BioInitiative Working Group" granskat fler än 2.000 vetenskapliga rapporter, och menar att gränsvärdena för strålning är tusentals gånger för höga.
Detta och mer till kan läsas på ett flygblad, som du kan ladda ner här, som pdf.
Kopiera och sprid det gärna.Rikskampanjens utställning
En vandringsutställning för bibliotek eller liknande, bestående av 8 affischer och en studiehandledning för skolklasser, studiecirklar eller enskilt studium.
Se Rikskampanjen, Material

 

Våra barn - vår framtid
Folder i A4-format - se Rikskampanjen Material
 

Mobilen - vän eller fiende
Folder A4-format, se Rikskampanjen Material

 

 


KAMPANJ MOT ELSMOG!

 

VÅGBRYTAREN är föreningen
mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning
VÅGBRYTAREN inbjuder intresserade personer och även
föreningar/organisationer att delta i en riksomfattande kampanj
mot 3G, tredje generationens mobilsystem.
Kampanjens syfte är att väcka en bred opinion mot det lavinartat
växande, osynliga och i stort sett okända miljöproblemet ELSMOG.
_________________________

 • Nuvarande mobilnät kallas GSM
  Just nu pågår utbyggnaden av ytterligare ett nät, 3G
   

 • Skillnaden är att 3G använder en högre frekvens från fler
  sändare och master, vilket kommer att öka den totala mängden
  strålning vi omges av flera gånger.
   

 • De nya 3G-antennerna ger inte bättre täckning av GSM.
  Det är två helt olika sändningstekniker.
   

 • Samtidigt byggs trådlöst bredband ut över hela Sverige och
  regeringen har beslutat köpa signalsystemet TETRA till
  blåljusmyndigheter och SL-bussar.
   

 • Samtliga dessa tekniker kräver anläggningar, som sprider icke-
  joniserande strålning, vilket enligt Miljöbalken är att betrakta som
  miljöfarlig verksamhet.

Kampanj mot elsmog
En enkel, fyrsidig folder i A5-format med ovanstående text på första sidan kan beställas från Vågbrytaren. Beställ via
e-post.


  

 

 

 

 

 

  


 

Informationsbroschyr, WiFi in Schools (engelska)
Ny teknik i skolan
Hjälp, jag tål inte mobiler
Smutsig el - kan man bli sjuk av det?
Massdöd bland bin, fåglar, maskar, grodor...
Lågenergilampor och lysrör
Barn och mobilstrålning
Gör som Ericsson o Telia. släng din sladdlösa telefon 
EU varnar för mobilstrålning
Rikskampanjens utställning
Våra barn- vår framtid
Mobilen - vän eller fiende?
Skämtteckningar
Enkel folder A5-format

 

Till fritt förfogandeDe här skämtteckningarna får användas fritt som en del i kampen mot hälsovådlig elsmog. De är gjorda av Max Gustafson som ger dem till alla "vågbrytare" med orden "Slit dem med hälsan!"
Klicka på bilderna, så blir de större!