Vi har en ny hemsida på adressen vagbrytaren.se
Välkomna dit. Där hittar du symtomrapporten att skicka till myndigheter.

 

Välkommen till Vågbrytaren!
Vågbrytaren – mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning – är en rikstäckande ideell och obunden förening som har bildats för att bryta den aningslösa fartblindheten i den skenande utvecklingen mot det trådlösa samhällets oöverskådliga hälsokonsekvenser.
Föreningen verkar för att all elektromagnetisk strålning ska anpassas till nivåer som inte medför skada eller olägenheter för någons hälsa eller miljön som helhet. Vi vill vara en väckarklocka i en värld som tycks sova gott, medan hoten mot vår livsmiljö växer sig allt större och alla larmrapporter förtigs.
Genom att samla och sprida kunskap om riskerna med den drastiskt tilltagande elsmogen vill vi verka för att dagens och morgondagens teknik ska anpassas till människors behov och naturliga förutsättningar, i stället för att som nu helt styras av vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
Ju fler vi blir som arbetar aktivt med denna livsavgörande miljöfråga, desto större möjlighet har vi att påverka.


Vill du bli medlem i Vågbrytaren?

Klicka här för att komma till vår nya hemsida.


Medlemsblad, information, nyhetsbrev

Vågbrytaren framställer medlemsblad och nyhetsbrev, bl.a. Vågbrytarens miljöspecial samt Vågbrytaren om barn och trådlöst. Såväl medlemsbladen som nyhetsbreven innehåller mängder av information. Du finner dem här.
 


AKTUELLT

Trots corona – demonstrationer mot 5G
Välkomna till Umeå kl 12 i Döbelns park 26 september 2020.
Vi träffas kl 11.45 och går kl 12 i demonstrationståg från Döbelns park i Umeå till gågatan och gamla E4, tillbaka till Rådhustorget. Vi har extra plakat till utlåning. På Rådhustorget blir det tal och musik från kl 12.30. Vi delar även ut informationsblad om 5G i centrum med utgångspunkt från Rådhustorget och mäter strålningsnivåer. Välkommen att delta och göra din röst hörd! Efteråt kommer de som vill samlas på restaurang Gandhi kl 14 och prata vidare..

Läs mer på hemsidan STOP5Ginternational.org. På STOP5Ginternational.org finns det en video där en person från alla deltagande länder säger "vi samtycker inte" på sitt eget språk. Mona Nilsson samtycker inte från Sverige.

Folder
Ohälsan ökar i takt med mobilstrålningen. Finns det ett samband?

Foldern som pdf.
Källor till foldern:
1. Utredning om psykisk ohälsa: För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. regeringen.se
2. Trådlös teknik orsakar oxidativ stress. Övertygande bevis. Strålskyddsstiftelsen
3. Professor Emeritus Martin L. Pall: 5G: Great risk for EU,U.S. and International Health!
4. Föredrag av Martin L. Pall, YouTube (med svensk text)
5. The BioInititive Report 2007, 2012
6. Varningar haglar om barns mobilanvändning. balanspunkten.info

Heldagsseminarium om nya mobildatanätet 5G
5G eller inte 5G – finns det ett val?
Faran med 5G, forskare varnar! Se info på www.5gappeal.eu. Seminarium med föredrag och samtal om hälso- och miljörisker med 5G genomfördes 12 oktober 2019 i Kulturhuset, Ytterjärna
Medverkande:
Lennart Hardell, docent,cancerläkare och forskare
Igor Belyaev, docent och forskare
Mikko Ahonen, fil. dr. och forskare

Föreläsarnas presentationer
Mikko Ahonen
Lennart Hardell
Igor Belyaev

Folder, Insektsdöden – vilken roll spelar mobilstrålningen?
En kladdig film av döda insekter över vindrutan. Vi är många som minns detta från bilfärder för några decennier sedan. Så är det inte längre. De senaste åren har insekterna minskat med över 75 procent. Vad beror det på?
Foldern.pdf   Källor till foldern .pdf.

 

Debatt - insektsdöden. Flygande insekter lever farligt
Forskning visar att de flygande insekterna de senaste 30 åren har minskat med över 75 procent, vilket får stora konsekvenser. Vad kan det bero på? EU-kommissionen har i april 2018 beslutat förbjuda vissa bekämpningsmedel, så kallade neonikotinoider, eftersom de visat sig skada bin och humlor. Tack och lov för det, men tyvärr är det för tidigt att blåsa faran över. En övervägande majoritet av den publicerade forskning som studerat hur elektromagnetisk strålning från trådlös teknik påverkar insekter, djur och växter, visar nämligen att de tar skada. Radiovågorna från exempelvis mobilmaster skadar våra insekter, ja kanske allt biologiskt liv, och det är mycket allvarligt. Hur klokt är det i detta läge att fortsätta utbyggnaden av mobiltelefonins nya generation 5G?
Läs Vågbrytarens publicerade debattartikel i full längd med källhänvisningar här.
 

Nyhetsbrev december 2017 finns som pdf att läsa här.

Motion till riksdagen 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP)
J
an Lindholm lämnade in motionen  oktober 2017, Den har stöd i Riksdagen och tas upp i samband med förslag om ny strålskyddslag. Bearbetning och beslut i mars-april 2018. Motionen kan du läsa här och behandlingen i Riksdagen kan följas via adressen nedan (kopiera o klistra in) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ny-stralskyddslag_H501F%C3%B6U11

Nedlemsblad nr 7, oktober 2017 . FUSKFORSKNING
Fuskforskning – det innebär att medvetet lägga upp studier så att de ska visa ett visst resultat. Till exempel att rökning inte är farligt eller att mobiltelefoner inte ökar risken för tumörer. Och då är det ju inte forskning – egentligen. Här finns Medlemsbladet som pdf.

28 oktober 2017 Stockholm, ABF-huset, Sveav 41
Hur mår våra barn? Hur skärmtid kan påverka barns beteende, lärande ch hälsa
Seminarium kl. 10-00 - 15.30  Föredrag, tid för frågor och diskussion. Hämta affisch med ytterligare upplysningar här.
Föreläsare:
Åse Victorin, leg. läkare, specialist barn- och ungdomsmedicin, specialist allmänmedicin, skolläkare, driver förtaget QLeva; Rainer Nyberg, professor emeritus i pedagogik, Vasa; Gunilla Ladberg, fil. dr i pedagogik, författare till ett tjugotal böcker, bl.a. Den mänskliga hjärnan – en upptäcktsfärd, 2006; Mikko Ahonen, fil. dr i datavetenskap, forskare, Sundsvall.
Inträde kr 100:-. Arr. Vågbrytaren


  Bredband - vad är det? Torkel Atterbom reder ut begreppen och beskriver olika möjligheter. Högaktuellt, eftersom Telia räknar med att kopparnätet helt ska vara avvecklat senast år 2020. Alternativ till trädlöst internet är då tillgång via fiber. Artikeln finns att läsa här och kan laddas ner som pdf här. (aug 2017)

31 maj 2017, kl 19.00, HSO, S;t Göransgatan 82 A, Stockholm
Din hjärna - hur påverkas den av trådlös teknik?
Föredrag av fil dr Gunilla Ladberg, författare till bl.a. böckerna Den mänskliga hjärnan - en upptäcktsfärd   och   Ett vackert fängelse. På flykt från el och mobilstrålning
Fri entré.
Läs mer här.
Arr: Elöverkänsligas föreningar i Stockholms län


23 mars 2017, kl 15.30 - 17.30, SF.biografen, Folkungagatan 2, Stockholm
Är mobilstrålning farlig för barn? - Viktigt semanarium och kompetensutbildning för pedagoger
Seminariet tydliggör riskerna samtidigt som alla ska kunna fortsätta utnyttja den revolutionerande digitala tekniken, men med betydligt minskad strålningsexponering och påverkan av mobiler.
Pris 485 kr exkl moms. Seminariet kan möjliggöras i hela Sverige. Förfrågan: idea@ilka.se eller 040-120012. Utförlig information här.
Arrangör: Förlagshuset Wasa/ILKA
 

17 februari 2017, kl 13-16 Fryksändë församlingshem
    19 februari 2017, kl 13-15 Prostgården Torsby
Föredrag av Olle Johansson, Karolinska Institutet, docent i neurovetenskap.
Vad händer med hjärnan då koncentrationen ständigt bryts av olika meddelanden från min smartphone? Hur påverkas sömnen av telefonsamtal strax före läggdags? Kan egenskaper som koncentration, minne, empati och omvärldsintresse påverkas negativt av ett flitigt nyttjande av min smartphone? Hur och isåfall varför - olika teorier. Kan jag bli ”beroende” av att ständigt vara uppkopplad? Vad behöver jag som lärare, förälder, vuxen förebild veta om den nya teknikens risker och möjligheter i kontakten med våra barn och ungdomar? Hur tar vi makten över våra (o-)vanor?
Arr. Svenska kyrkan, Fryksände pastorat

 

Professor Martin Pall höll två föredrag i Stockholm, 9 och 10 mars 2016.
Här finns en pdf-presentation
av föredragen, professor Palls hypotes samt länkar till artiklar, föredrag och bokpresentation.
Bl.a. finns länkar till det material han själv använde sig av och redovisade vid föredragen Det 10:e hälsoparadigmet (9 mars, engelsk text.) samt Hur trådlös teknik skadar människor och djur (10 mars, engelsk text).
Professor emeritus Martin Pall har en bred akademisk bakgrund, har forskat inom området miljörelaterade sjudomar och publicerat en mängd vetenskapliga forskningsrapporter.
Global Medical Discoveries är ett kanadensiskt forum för ny och banbrytande forskning och viktiga framsteg för förståelse, diagnostisering, behandling och förebyggande av människans sjukdomar. År 2013 utnämnde Global Medical Discoveries en av Martin Palls artiklar till en av det årets viktigaste medicinska artiklar-


  Medlemsbladet, Vågbrytaren nr 6 - samhällsperspektiv
finns att läsa här, som pdf.
(maj 2015)


5 juni 2016, Strålning och elektromagnetiska fält  - 
Hur strålning och elektromagnetiska fält påverkar vår hälsa och vad vi kan göra för att skydda oss.
-  Vad som händer i  våra celler när de utsätts för strålning med olika frekvenser.
-  Genomgång av frekvenser, joniserande och icke joniserande strålning.
-  Hur elektriska och magnetiska fält uppstår, mäts och kan reduceras.
-  Demonstration av sugtransformator som motverkar vagabonderande ström och avskärmningsmaterial.
-  Om mobilstrålning, WiFi och annat trådlöst, vad vi kan och vad vi borde göra.
-  Varför det är dags att lämna värme-paradigmet och SAR-värden bakom oss.
Tid: 13-17 Fredagen den 5:e juni
Lärare:  Lars Röstlund
Kostnad:  600 kr inkl moms
Plats: Nordiskt Näringscenter, Lagaplan 1, Bagarmossen T-Bana, Stockholm,  Tel 08-559 24 170
Anmälan:  klicka längst ner på:  Nordiskt Näringscenter   
Även på distans!  Du kan även följa kursen från din dator, du ser presentationen och kan höra läraren. Kontakta oss för mer information .
 

  Försiktighetsprincipen som försvann!
Gabriella Ahlgrens uppsats är ett arbete inom ramen för utbildningen till waldorflärare. Den handlar om elektromagnetisk strålning och dess risker, med utgångspunkt i ursprungsförslaget (doc. 12608) till Europarådets resolution 1815. Här läser du uppsatsen.
(apr 2015)

23 april 2015 Järna, Futurum kl 18.30.
Hälsoeffekter  av elektromagnetiska fält - myt eller verklighet?
Docent Olle Johansson
från Karolinska institutet - internationellt känd föreläsare, debattör, radio- och TV-expert samt juridisk rådgivare delar med sig av sin stora kunskap och sina personliga funderingar rörande vårt moderna, trådlösa samhälle och dess påverkan på vår hälsa. Föredrag och samtal. Läs mer och ladda ner affisch här.
Arr. Vågbrytaren

  Professor Olle Johansson intervjuas av Jesper Johansson från tidskriften Nya Tider om faran med WIFI och mobiltelfoni. Olle Johansson är docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet och har forskat på hälsoeffekter av bland annat bildskärmar. Du kan lyssna här. Från januari 2015.

  Professor Martin L Pall höll 2014 ett föredrag i Litteraturhuset i Oslo: Hur mobilstrålning, WiFi & EMF skadar oss.  Du kan lyssna på föredraget, med svensk undertext. I filmen förklarar han hur även svaga elektromagnetiska fält (EMF) kan orsaka ohälsa och miljöskador. Martin L Pall är professor emeritus i biokemi och medicin vid Washington State University, USA.

  Vågbrytarens Nyhetsbrev januari 2015 kan du ladda ner och läsa här. Innehållsrikt med många utblickar över världen

  No mobile towers...  En 200-sidors domstolstext från den indiska delstaten Rajastan med en genomgång av forskning som grund för beslut att förbjuda mobilantenner nära skolor och sjukhus. Läs här.
(2015)

  Forskningsrapport av bl.a. Devra Davis. Om varför barn absorberar mer strålning än vuxna och vilka konsekvenser detta ger.  (Why children absorb more microwave radiation than adults: The consequences.) Läs här.

IARC uppmanas att uppdatera sin cancerklassning av radiofrekventa fält
En petition
till WHO:s cancerforskningsorgan IARC för att be dem uppdatera sin cancerrisk-klassning av radiofrekventa elektromagnetiska fält från 2b, möjligen cancerogen för människor, till klass 1, cancerogen för människor. Vågbrytaren har skrivit under petitionen. Den finns att skriva under genom Avaaz här.
 (jan -15)

WHO kritiseras för alltför nära samarbete med ICNIRP
I en skrivelse till WHO har 49 organisationer skarpt kritiserat WHO:s EMF-projekt, med bland annat krav på transparens, ett opartiskt urval av forskning och att WHO avslutar sitt samarbete med ICNIRP.
En bilaga till skrivelsen, med exempel på partiskhet.
 (jan -15)

Europeiska EMF-organisationer skriver till EU
Inför en hearing om elöverkänslighet i EU:s sektion för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhälle samlades trettio europeiska grupper och organisationer som arbetar för elöverkänsliga och med strålningsfrågan om en skrivelse till sektionens arbetsgrupp. Arbetsgruppens eget yttrande hittar ni här.
 (jan -15)

Varningar värden runt 
    ADHD och trådlöst, 
    "Låga" värden är skyhöga
Dessa tre artiklar kan du läsa här, under "Artiklar". Skrivna av Gunilla Ladberg, tidigare publicerade i Miljömagasinet nr 22, 2014.

Vågbrytarens Nyhetsbrev december 2013 finns att läsa här.

Internationella läkaruppropet 2012 (International Doctors Appeal 2012) finns i svensk översättning.
Fler än 1000 läkare skrev under uppropet 2002. Nu konstateras att det trots alla varningar introduceras alltfler trådlösa tekniker. Mobiler, TETRA, LTE (4G), sladdlösa telefoner, WiFi, trådlösa barnvakter, trådlösa elmätare, digital radio och TV och mycket mer.
Vågbrytaren presenterade appellen på hemsidan i april 2013.
Ladda ner den svenska översättningen. Uppropet kan du läsa och skriva under här, något Vågbrytaren uppmanar alla att göra. Det är inte för sent. .
Brev och appell har sänts till läkare över hela landet.

Ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk strålning.
En kortfattad redogörelse för riskerna med trådlös teknik samt ett 70-tal länkar till forskningsresultat, studier, publikationer m.m. gör att man inte ska kunna säga sig vara oinformerad, ”inte känna till”. Allt fler människor vittnar om allvarliga hälsoproblem på grund av den trådlösa tekniken. Många läkare och vissa utländska myndigheter anser att barn inte ska utsättas för elektromagnetisk strålning på grund av de risker som finns.
Ansvarsförsäkran är tänkt att föreläggas rektorer och förskolechefer. Vill de inte skriva under och ta på sig ansvaret om elev eller ett förskolebarn skulle skadas av den elektromagnetiska strålning som kommer från den trådlösa teknik som skolan tillhandahåller, då ska WiFi bort. För det betyder att vederbörande inte är säker på teknikens ofarlighet.
Försäkran kan laddas ner, och överlämnas till rektorer och förskolechefer.

Nytt telefonnummer till Vågbrytaren är 0176-480 25
 fr o m november 2013.

Ny teknik i skolan  -  infallsvinklar på hur barnen påverkas av digitaliseringen.
Ny folder som kan laddas ner för egen kopiering.
Vill du ha kontakt med andra familjer kring dessa frågor? Ring då FEB:s jourtelefon 08 – 20 22 90, som lotsar dig vidare till någon inom Familje- och ungdomsnätverket.
(FEB - Elöverkänsligas riksförbund.)

Vågbrytarens miljöspecial (medlemsblad nr 4)  i engelsk översättning, kan läsas här.

Informationsbroschyr
 från den engelska organisationen Wi-Fi in Schools

 Organisationen Wi-Fi in Schools har gett ut en broschyr för att informera skolor, myndigheter, lärare och föräldrar om problemen med trådlös teknik i skolor. Flera läkarförbund, läkare och forskare, många som arbetar med biologiska effekter av trådlösa tekniker, är oroade över bristen på säkerhet. De vill att skolorna använder trådbunden teknik för att skydda barns och ungas hälsa och främja deras inlärning och utveckling. Du kan läsa och ladda ner broschyren här.
 På engelska, 33 sid.
 
Wi-Fi in Schools hemsida: http://www.wifiinschools.org.uk/

Forskningssammanställning"Barn och EMF"av Lena Hedendahl, distriktsläkare, Luleå.

Vågbrytaren har ny e-postadress, fr o m 2013
    info@vagbrytaren.org

Vågbrytarens nyhetsbrev mars 2013 kan du läsa här.

Nytt upprop 10 år efter Freiburguppropet
Fler än 1000 läkare skrev under uppropet 2002, och nu efter 10 år konstateras att "trots alla varningar introduceras alltfler trådlösa tekniker. Mobiler, TETRA, LTE (4G), sladdlösa telefoner, WiFi, trådlösa barnvakter, trådlösa elmätare, digital radio och TV och mycket mer. All denna trådlösa teknik stör livets biologiska struktur. Läkarnas empiriska observationer stöds av vetenskapliga studier.
I International Doctors Appeal 2012 uppmanar läkarna sina kollegor, världens politiska ledare och allmänheten att vidta försiktighetsåtgärder. Exponeringen måste allmänt minska. Trådlös teknik ska omprogrammeras så att den bara strålar när den används. Barn ska inte få använda trådlös teknik och det ska ges statliga medel till forskning som är helt fri från industriinflytande.
Vi uppmanar alla att skriva på uppropet!  (Fungerar inte länken som länk kan den kopieras och klistras in i adressfältet.)
http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php

Hjälp, jag tål inte mobiler! Svar på frågor som barn ställt till sina elöverkänsliga kamrater. Gunilla Ladberg har skrivit texten, och broschyren kan laddas ner som pdf, och vikas till en folder i A5-format.

Öppet brev till samtliga svenska miljömedicinska mottagningar
 
sept. 2012. Läs det här.

Österrikes Läkarförbund ger riktlinjer till läkare om hur elöverkänsliga ska undersökas, skyddas och behandlas.

För den som läser tyska finns nu professor Karl Hecht:s uttömmande kompendium om långtidseffekter av elektrosmog. En engelsk utgåva kommer inom några månader. http://www.kompetenzinitiative.net/assets/ki_heft-6_web.pdf
http://www.kompetenzinitiative.net/

Senaste nyhetsbrevet som sänts till Vågbrytarens medlemmar (april 2012) kan du läsa här.

Viktig motion från Europarådet, om bl.a. elöverkänslighet. Läs här.

Lyssna på YouTube. Läs mer här. Forskaren Barrie Trower intervjuas

Ett riktigt bra sätt att hålla sig uppdaterad:
Daily many RSS Newsfeeds.
If you like an easy overview of the latest EMF news around the world use the link, easy and very convenient. http://iemfa.org/index.php/newsfeed

Viktig artikel i Miljömagasinet nr 35-2012. Läs den!
Riktigt viktigt på ledarplats i Miljömagasinet. "Trådlös teknik skadar alla - barnen mest."
Varför gör ingen något?
Författaren Kalle Hellberg ställer texten även till Vågbrytarens förfogande. Tack!
Du kan läsa artikeln här.

Många har rapporterat från konferensen om folkhälsa och miljö i Madrid, 16-18 maj 2012.
Här en del länkar att botanisera bland.
http://www.health-defense.org/content/documentation-conference-risks-public-health-and-environment
http://www.ensser.org/activities/meetings/conference-on-risks-for-public-health-the-environment/
http://www.ensser.org/fileadmin/pics/Madrid-Grigoriev.pdf
http://www.ensser.org/fileadmin/pics/Madrid-Howard.pdf
http://www.ensser.org/fileadmin/pics/Madrid-Swinkels.pdf
http://www.health-defense.org/content/update-conference-risks-public-health-and-environment-presentations-videos-documentation

Europarådets miljöutskott kräver kraftfulla åtgärder för att skydda allmänheten mot mobilstrålningens skadeverkningar. Förbjud mobil och trådlöst internet i skolor samt sänk gränsvärdet för mobiltelefoni kraftigt. The Telegraph The Daily Mail,  The Herald Sun 15 maj 201. Hämtat från Mona Nilssons hemsida.
Resolutionen kan du läsa här! Svensk översättning här. Ursprunglig resolutionstext finns här.

Konferens om folkhälsa och miljö i Madrid, 16-18 maj 2012.
 
Kanske den viktigaste konferensen någonsin!   http://www.health-defense.org/node/4

Smutsig el - ny folder. Du kan se den här.

Stort massutskick till bl.a. Sveriges alla rektorer och riksdagspolitiker, till kommuner, tidningar och många fler kategorier gjordes i augusti 2011 av Kalle Hellberg, Maxicom.
Du kan ta del av det omfattande materialet här.

Fransk översättning tillgänglig, av Ett vackert fängelse.

Ny arbetsgrupp bildad, Vågbrytaren Nord
Kontaktpersoner finns här.

Om barn och trådlöst (medlemsblad nr 5, mars 2011)
Ur innehållet:
Skydda barnen - använd sladdar!  -  Varningarna haglar om barns mobilanvändning  -  Epidemi av ADHD?   -  Barn och mobil, en farlig kombination  -  Trådlöst, huvudlöst, ansvarslöst och laglöst  -  Trådlösa nätverk och elektromagnetiska fält.
Hela skriften (pdf)

Vetenskapsmän varnar om risker för barn och gravida
En  internationell grupp vetenskapsmän vädjar om stopp för vidare utbyggnad av trådlösa system och kräver nya gränsvärden. Gruppen, The Seletun Scientific Panel  publicerade i februari 2011 en resolution med en lång rad gemensamma ståndpunkter och rekommendationer, baserade på en genomgång av den idag tillgängliga forskningen på hälsoeffekter av elektromagnetiska fält (EMF).  Sammanfattning finns här.

I Miljömagasinet nr 20/2010 har Hans Sternlycke skrivit om "Söndertrasad livsväv" med anledning av "Vågbrytaren nr 4, Miljöspecial.. Du kan läsa artikeln här.

Vågbrytarens miljöspecial (medlemsblad nr 4, oktober 2010)
Ur innehållet:
Bina som försvinner, vår allvarligaste varningssignal?  -   Fåglar flyger farligt  
Levande skog eller mastskog?    -   Aktuella notiser
Hela miljöspecialen (pdf-fil)

Forced to Disconnect - Electrohypersensitive fugitives in Sweden
Nu finns Gunilla Ladbergs bok "Ett vackert fängelse" i engelsk översättning, att läsa på nätet.
Du kan läsa pdf-filen, du kan ladda ner den, och du kan sprida den. Ju fler som får möjlighet att läsa, desto bättre.
    Den svenska upplagan presenterade vi så här:
    Ett vackert fängelse – på flykt från el och mobilstrålning
    Författare Gunilla Ladberg. Klicka här för prisuppgifter och närmare presentation!
    Intervju med Gunilla Ladberg, publicerad i Miljömagasinet, läs den här!

    Utdrag ur bibliotekstjänst presentation kan du läsa här.
   
Den andra upplagan utkom 2009.
Genom att texten nu kan läsas även på engelska kan den få stor spridning.

Mobiltelefonins hälsorisker
Ny, ytterst angelägen bok av Mona Nilsson
(författare även till "Spelet om 3G")
Mobiltekniken innebär risker inte bara för människorna utan för hela ekosystemet. Ett ökande antal läkare och experter varnar för
allvarliga konsekvenser.
Men riskerna med tekniken har mörklagts och tonats ner av  industrin och myndigheterna.
Den här boken ger dig fakta om den forskning de inte vill berätta om. Den avslöjar också WHO:s, experternas och myndigheternas samarbete med och kopplingar till mobilindustrin.
Mona Nilsson Miljöbyrå
www.monanilsson.se

Riksdagspartiernas svar på Vågbrytarens frågor
I juni 2010 skickade Vågbrytaren en förfrågan till samtliga riksdagspartier för att få veta hur de ställer sig till flera för oss mycket viktiga frågor. Samtliga har nu svarat, här kan du läsa hur.
Frågor och svar för utskrift finns att hämta i pdf-format.

Vågbrytaren har 12 mars 2010 skickat mejl till samtliga riksdagsledamöter med anledning av lagförslaget om timvis avläsning av elmätare. Läs brevet på sidan för "Myndighets- och politikerkontakter m.m.".

Finska radio Yle granskar frågan om mobiltelefonins cancerrisker. Vem ska vi tro på? Intervju med professor Levis, Italien om en prejudicerande dom i Italien vilken fastslagit att en man fått en ansiktstumör på grund av mobiltelefonanvändning. Även Mona Nilsson intervjuas och berättar om ICNIRP-kartellen som skyddar ett gammalt militärparadigm från 50-talet och mobilindustrins intressen. ICNIRP-kartellen deltar i nästan samtliga expertutredningar om riskerna. Programmet sändes 5 mars. Du kan lyssna här. Svenskt tal.

 Vågbrytaren har inbjudits till Statens Strålsäkerhetsmyndighet (SSM) för att ge synpunkter på myndighetens hemsida. Vi ser det som angeläget att öppet redovisa våra svar på deras frågor. Du läser frågor och svar här.

Ytterst oseriös rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten
"Det är skrämmande att det är så lätt att lura människor under så många år, säger frilansjournalisten Mona Nilsson om den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd.

Läs intervjun i sin helhet (15/2-10)

Öppet brev till alla Sveriges kommuner, avsänt november 2009
...den explosionsartade ökningen av strålningsintensiteten i vår livsmiljö fortsätter trots att det inte gjorts några egentliga miljökonskevensbeskrivningar. Det är hög tid att kommunpolitiker tar sitt ansvar, skriver Vågbrytaren. Forskningsrapporter som visar skador på djur, växter och människor blir hela tiden fler och mer alarmerande.
Läs brevet här. Kan även hämtas i utskriftsvänligt PDF-format.

Nya viktiga foldrar (okt -09)
Lågenergilampor och lysrör
Massdöd bland bin, fåglar, maskar, grodor...
Närmare presentation under Material


Intressant och kompetent överklagan till Miljööverdomstolen

Solveig Silverin miljöingenjör, Folkets Vilja, överklagar Miljödomstolens beslut vid Umeå Tingsrätt den 2009-06-12.

        "...På grund av hälsoriskerna med långtidseffekter, gällande industriproducerad mikrovågsstrålning, har jag som ombud för de tre unga personer som bor i lägenheten Istidsgatan 43, Nydalahöjd Umeå, begärt att Umeå kommun skall ta ner de två 3G-sändarna, vilket kommunen sade nej till."
       Solveig Silverin kräver att domstolen, förutom själva överklagandet 11 sidor, ska ta del av samtliga bilagor. De är många. Och de är tunga. Överklagandet kan laddas ner i pdf-format. Innehåller mängder av användbar information och kunskap. Hämta och läs!

Rapport från EU-kommissionens möte om hälsorisker kring mobiltelefoni. Kan läsas här, och hämtas i pdf-format här.

Två foldrar
Barn och mobilstrålning
Gör som Ericsson och Telia - släng din sladdlösa telefon, du också!

Ny bok, distribueras genom Vågbrytaren. (Ny upplaga tryckt april 2009)
Ett vackert fängelse – på flykt från el och mobilstrålning
Författare Gunilla Ladberg. Klicka här för prisuppgifter och närmare presentation!
Intervju med Gunilla Ladberg, publicerad i Miljömagasinet, läs den här!

Utdrag ur bibliotekstjänst presentation kan du läsa här.

Länkar till ett par norska tidningsartiklar. Samma svårigheter där som här, samma attityder.
http://www.matoghelse.no/kurt-oddekalv-forby-traadloese-nettverk.4448302-48598.html
http://www.dagbladet.no/dinside/2008/01/04/522903.html

 

 

 

 

Vågbrytaren är medlem i
International EMF Alliance


  Resolution 1815 (2011) Final version
The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environmen
Äldre, inaktuell adress kan förekomma i olika sammanhang, t.ex. i pdf-filer som Vågbrytaren hänvisar till liksom i en del broschyrer.
.
Council of Europpe´s hemsida


  Powerwatch is a small non-profit independent organisation with a central role in the UK EMF and Microwave Radiation health debate. Powerwatch has been researching EMF effects on health for over 20 years and provide information to help people understand these complex issues.
http://www.powerwatch.org.uk


Daily many RSS Newsfeeds.
If you like an easy overview of the latest
EMF news around the world use the link,
easy and very convenient
.
http://iemfa.org/index.php/newsfeed


BioInitiative Report 2012
är en uppdatering av BioInitiativ 2007. Över 1800 vetenskapliga undersökningar och studier har gåtts igenom och sammanställts av 29 experter från 10 länder, bl.a.  Sverige. Behovet av kraftigt sänkta gränsvärden för mikrovågsstrålning är akut, konstaterar man bl.a.
Detta är en viktig rapport, i en tid när utvecklingen rusar åt motsatt håll.
Den omfattande rapporten kan läsas och  laddas ner som pdf


EMFs – an Environmental Issue, originally published in Swedish in 2010), read it here. It still contains some food for thought. (Vågbrytarens Miljöspecial, medlemsblad nr 4.)
 

 Att läsa på nätet
Ett vackert fängelse
av Gunilla Ladberg
     
  
 

"Ett vackert fängelse"

 i finsk nätupplaga

Kaunis Vankila
Sähköä ja kännykkäsäteilyä paossa   
Läs den här
 

 

Gunilla Ladbergs bok
Ett vackert fängelse
- på flykt från el och mobilstrålning
 i nätupplaga
Läs den här.


"Ett vackert fängelse..."
 i engelsk nätupplaga
Forced to Disconnect
- Electrohypersensitive
fugitives in Sweden
kan hämtas här


 


  Ett vackert fängelse
fransk översättning

Les pestiférés des temps modernes
-
Fugitif dans son propre pays pour cause d'électricité et de radiations liées à la téléphonie mobile
Hämta här 


Här finns viktig information.


Rädda fasta
telenätet!

Rivningen av det fasta telenätet har
påbörjats. Inledningsvis tar man bort
olönsamma kopparledningar i glesbygd,
där det inte erbjuds ADSL-uppkoppling
(även en del ledningar med ADSL har
 tagits bort av bara farten). På några
 års sikt ska den gamla hederliga
telefonin försvinna helt.

Läs mer här!
    
  
Lista för namninsamling kan
laddas ner som pdf.


Adobe Reader är ett gratisprogram
för läsning av PDF-filer